CHOV VČELÍCH MATIEK _ KURZ, 10.6. 2012, Dolný Badín pri Krupine

S Z V – RZ BBSK a ZO SZV KRUPINA
uskutoční
„K U R Z – Chov včelích matiek“
Termín konania: 10. jún 2012
Organizátor seminára: ZO SZV Krupina
Miesto konania: Dolný Badín – včelnica priateľa včelára Milana Kmeťa
Hlavný prednášajúci a vedúci seminára: Ing. Marián Kopernický, CSc., Liptovský Hrádok
Ďalší prednášajúci odborník na chov včelích matiek: Alexander Kiss, Šahy

Pre účastníkov seminára bude zabezpečené bezplatné občerstvenie.

Program seminára:

S Z V – RZ BBSK a ZO SZV KRUPINA
uskutoční
„K U R Z – Chov včelích matiek“
Termín konania: 10. jún 2012
Organizátor seminára: ZO SZV Krupina
Miesto konania: Dolný Badín – včelnica priateľa včelára Milana Kmeťa
Hlavný prednášajúci a vedúci seminára: Ing. Marián Kopernický, CSc., Liptovský Hrádok
Ďalší prednášajúci odborník na chov včelích matiek: Alexander Kiss, Šahy

Pre účastníkov seminára bude zabezpečené bezplatné občerstvenie.

Program seminára:

9.30 – 10.00 Stretnutie účastníkov pred kultúrnym domom v Dolnom Badíne a presun účastníkov na prednášku do mietnosti v kultúrnom dome, registrácia účastníkov
10.00 – 10.10 Otvorenie seminára a oboznámenie s organizačnými otázkami
10.10 – 12.30 Prednáška – Zásady a význam chovu včelích matiek, Techniky používané pri chove matiek- pri matke, bez prítomnosti matky (výhody a nevýhody), používané pomôcky pri chove, prelarvovanie, Jenterov rámik, chovné zariadenie.
Nicot systém, použitie štartera, technická inseminácia matiek a pod.

12.30 – 13.00 Obed a obedňajšia prestávka
13.00.– 14.30 Praktické ukážky jednotlivých činností pri chove matiek: príprava včelstiev na chov,
vyber vhodných plástov na prelarvovanie, prelarvovacie pomôcky, postup pri prelarvovaní,
tvorba štartéra, škôlkovanie matečníkov, značenie matiek a pod.

14.30 – 14.45 Prestávka – občerstvenie.
14.45 – 17.00 Praktický nácvik činností pri chove matiek
18.00 Ukončenie kurzu

Prihlášky na kurz zasielajte elektronickou poštou na adresu jozkolu@gmail.com
alebo aj telefonicky na 0915170060.
Prihlášky na kurz možno podávať do 8.júna 2012.!

Odporúčame aby si každý z účastníkov doniesol svoju kuklu/klobúk.
V Krupine 25.05.2012
Ing. Jozef Ľupták
tajomník ZO SZV Krupina
Poznámka: v prípade nepriaznivého počasia sa seminár uskutoční v náhradnom termíne!
Maximálny počet účastníkov na seminári je 35 osôb, preto sa prihláste včas! Záujemcov
o seminár budeme evidovať podľa poradia poslania záväznej prihlášky.
Predseda ZO SZV Krupina: Igor Janota

Tajomník ZO SZV: Ing. Jozef Ľupták