Zhromaždenie delegátov SZV RZ BBSK, 30.6. 2012 0 9.00 hod. v BB

P O Z V Á N K A Vážení delegáti VZ SZV RZ BBSK, pozývame Vás na zhromaždenie delegátov SZV RZ BBSK, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2012(sobota), o 9.00 hod. v jedálni SOŠ v Banskej Bystrici – Sásovej, Pod Bánošom 80 Program: 1. Otvorenie, privítanie hostí. 2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie. 3. Hodnotiaca správa za uplynulé obdobie, vyhodnotenie výročných ČS a program činnosti regiónu na obdobie po 10. VZ SZV. 4.

P O Z V Á N K A Vážení delegáti VZ SZV RZ BBSK, pozývame Vás na zhromaždenie delegátov SZV RZ BBSK, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2012(sobota), o 9.00 hod. v jedálni SOŠ v Banskej Bystrici – Sásovej, Pod Bánošom 80 Program: 1. Otvorenie, privítanie hostí. 2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie. 3. Hodnotiaca správa za uplynulé obdobie, vyhodnotenie výročných ČS a program činnosti regiónu na obdobie po 10. VZ SZV. 4. Správa o hospodárení za obdobie od 9. VZ SZV, návrh rozpočtu na rok 2012. 5. Správa kontrolnej a revíznej komisie RZ SZV. 6. Diskusia. 7. Voľby predsedu a členov výboru RZ a kontrolnej, revíznej komisie RZ (voľba zástupcov regiónu do VV SZV a ÚK RK SZV). 8. Schválenie návrhu kandidátov na predsedu, dvoch podpredsedov a predsedu KRK SZV. 9. Návrhy na zmenu Stanov SZV. 10. Návrhy na naloženie so zväzovým majetkom po 10. VZ SZV. 11. Návrh na uznesenie. 12. Záver. Počas programu bude podaný obed a delegáti dostanú stropné krmítka na otestovanie a odborné posúdenie. Preto prosíme delegátov nahlásiť záväznú účasť do 23.6.2012 na adresu: jan.pis10@gmail.com, alebo 0904 401600. Cestovanie zo železničnej stanice autobusom MHD č. 28, z mesta č. 26.

                                                                                             Výbor SZV RZ BBSK

Odporúčania pre rodičov detí 2.r. letného tábora MV 2012

Vážení rodičia,      Oznamujeme Vám, že „Letný tábor mladých včelárov 2012“ sa uskutoční v dňoch 1. až 15. júla 2012. Na prvý termín sa prihlásilo 16 detí, na druhý termín 18 detí na dvojtýždenný sa prihlásili 3 deti.     Ešte sú voľné miesta, takže môžete ešte niekomu letný tábor doporučiť. Deti budú rozdelené do   oddielov podľa vekovej kategórie, vedúcimi budú mladí praktikanti.  N á s t u p:  1.7. 2012, 8.7.2012 – nedeľa, ubytovávanie od 14.00 hod., začína sa večerou o 18.00 hod. U k o n č e n i e: 8.7.

Vážení rodičia,      Oznamujeme Vám, že „Letný tábor mladých včelárov 2012“ sa uskutoční v dňoch 1. až 15. júla 2012. Na prvý termín sa prihlásilo 16 detí, na druhý termín 18 detí na dvojtýždenný sa prihlásili 3 deti.     Ešte sú voľné miesta, takže môžete ešte niekomu letný tábor doporučiť. Deti budú rozdelené do   oddielov podľa vekovej kategórie, vedúcimi budú mladí praktikanti.  N á s t u p:  1.7. 2012, 8.7.2012 – nedeľa, ubytovávanie od 14.00 hod., začína sa večerou o 18.00 hod. U k o n č e n i e: 8.7. 2011 a 15.7.2012 – nedeľa, končí sa vždy  obedom o 12.00 hod.      Prihlášku pošlite buď klasickou poštou      (Mgr. Ján Píš, 968 01 Nová Baňa, Dodekova 16),   alebo e-mailom a originál s podpismi rodičov pri nástupe dieťaťa. Poplatok 120 €(220€) uhraďte na účet SZV, č.ú.: 8736012/0200 (VUB). Potvrdenku o zaplatení pošlite spolu s prihláškou. Poplatok uhraďte do 20.5. 2012. Do VS uveďte dátum narodenia dieťaťa (napr. 060399 = 6.jún 1999).      Odporučenie rodičom k výbave dieťaťa (nie je povinné): -zdravotný preukaz(povinný), alebo iný doklad totožnosti dieťaťa (kvôli úľave na platbách cestovného a vstupného),  – úrazové poistenie na pobytové dni – odporúčané -lieky, ak dieťa nejaké užíva, -hygienické potreby (uterák, osuška, sprchový šampón-mydlo, zubná kefka s pastou, opaľovací krém a pod.), -pokrývka hlavy, pršiplášť-dáždnik, slnečné okuliare, -šľapky, tenisky-botasky, športovo-turistické oblečenie, tepláky, krátke nohavice, tričká, -plast. pohár-hrnček, plast. fľaša – na pitný režim, -ruksak, chlebník, alebo taška na plece, -vreckové podľa uváženia a potrieb dieťaťa (pri príchode odovzdajú svojmu vedúcemu – ten im bude podľa potrieb vydávať), k dispozícii je bufet v areáli, otvorený od 8.00 do 18.00 hod. (možnosť kúpiť pečivo, zákusky, nápoje a pod.), -ochranné pomôcky včelára, ak má dieťa vlastné – nie je povinné, vieme zapožičať,      Dieťa po nástupe do tábora odovzdá súpisku vecí, ktoré mu rodičia nabalili. Mobily. fotoaparáty, notebooky len na vlastnú zodpovednosť rodiča a dieťaťa. V tábore bude celodenne k dispozícii Internet, televízor, WIFI a pod.      Akékoľvek dotazy na tel. č.: 0904 334 771, 0904 401 600 alebo : jan.pis10@gmail.com.&nbsp;</p><p>Miesto: <strong>SOŠ Banská Bystrica-Sásová, Pod Bánošom 80, orientačný bod BILLA-oproti na kopci (autobus č.28 zo žel.st, 26-ka z mesta)</strong></p>

CHOV VČELÍCH MATIEK _ KURZ, 10.6. 2012, Dolný Badín pri Krupine

S Z V – RZ BBSK a ZO SZV KRUPINA
uskutoční
„K U R Z – Chov včelích matiek“
Termín konania: 10. jún 2012
Organizátor seminára: ZO SZV Krupina
Miesto konania: Dolný Badín – včelnica priateľa včelára Milana Kmeťa
Hlavný prednášajúci a vedúci seminára: Ing. Marián Kopernický, CSc., Liptovský Hrádok
Ďalší prednášajúci odborník na chov včelích matiek: Alexander Kiss, Šahy

Pre účastníkov seminára bude zabezpečené bezplatné občerstvenie.

Program seminára:

S Z V – RZ BBSK a ZO SZV KRUPINA
uskutoční
„K U R Z – Chov včelích matiek“
Termín konania: 10. jún 2012
Organizátor seminára: ZO SZV Krupina
Miesto konania: Dolný Badín – včelnica priateľa včelára Milana Kmeťa
Hlavný prednášajúci a vedúci seminára: Ing. Marián Kopernický, CSc., Liptovský Hrádok
Ďalší prednášajúci odborník na chov včelích matiek: Alexander Kiss, Šahy

Pre účastníkov seminára bude zabezpečené bezplatné občerstvenie.

Program seminára:

9.30 – 10.00 Stretnutie účastníkov pred kultúrnym domom v Dolnom Badíne a presun účastníkov na prednášku do mietnosti v kultúrnom dome, registrácia účastníkov
10.00 – 10.10 Otvorenie seminára a oboznámenie s organizačnými otázkami
10.10 – 12.30 Prednáška – Zásady a význam chovu včelích matiek, Techniky používané pri chove matiek- pri matke, bez prítomnosti matky (výhody a nevýhody), používané pomôcky pri chove, prelarvovanie, Jenterov rámik, chovné zariadenie.
Nicot systém, použitie štartera, technická inseminácia matiek a pod.

12.30 – 13.00 Obed a obedňajšia prestávka
13.00.– 14.30 Praktické ukážky jednotlivých činností pri chove matiek: príprava včelstiev na chov,
vyber vhodných plástov na prelarvovanie, prelarvovacie pomôcky, postup pri prelarvovaní,
tvorba štartéra, škôlkovanie matečníkov, značenie matiek a pod.

14.30 – 14.45 Prestávka – občerstvenie.
14.45 – 17.00 Praktický nácvik činností pri chove matiek
18.00 Ukončenie kurzu

Prihlášky na kurz zasielajte elektronickou poštou na adresu jozkolu@gmail.com
alebo aj telefonicky na 0915170060.
Prihlášky na kurz možno podávať do 8.júna 2012.!

Odporúčame aby si každý z účastníkov doniesol svoju kuklu/klobúk.
V Krupine 25.05.2012
Ing. Jozef Ľupták
tajomník ZO SZV Krupina
Poznámka: v prípade nepriaznivého počasia sa seminár uskutoční v náhradnom termíne!
Maximálny počet účastníkov na seminári je 35 osôb, preto sa prihláste včas! Záujemcov
o seminár budeme evidovať podľa poradia poslania záväznej prihlášky.
Predseda ZO SZV Krupina: Igor Janota

Tajomník ZO SZV: Ing. Jozef Ľupták