Exkurzia Ostrava 27.9. 2014 zoznam účastníkov a zastávky

 

     EXKURZIA  Ostrava Medzinárodná výstava vynálezcov a zlepšovateľov vo včelárstve 27.9.2014

                                        Zoznam účastníkov    SZV RZ Banská Bystrica.

 

     EXKURZIA  Ostrava Medzinárodná výstava vynálezcov a zlepšovateľov vo včelárstve 27.9.2014

                                        Zoznam účastníkov    SZV RZ Banská Bystrica.

1.Vladimír Baláž  Hriňová, ZV                                             32.Jozef Pač ZH,ZH
2.Eva Balážová   -II-                                                              33.Radomír Beňovič ZH,ZH
3.Štefan Nôta    -II-                                                              34.Ladislav Skladan ZH,HnH
4.Ján Malata     -II-                                                               35.Peter Abrahám  ZH, ZC
5.Eva Kontšeková ing. -II-                                                  36.Peter Beňo ZH,BZE
6.Štefan Dojčár BB, BB                                                       37.Jozef Dekýš ZH,BZE
7.Peter Majer   BB, BB                                                        38.Dušan Sitár ZH, HnH
8.Milan Cirkai MVDr. BB, BB                                             39. Dušan Holík Ing.  PH, BB
9.Rado Harčarufka  BB, BB                                                40.Ondrej Selecký  PH, BB
10. Daniel Fodor  BB, BB                                                    41.Vladimír Kmeť HnH,HnH
11.Marek Peniak Ing. BB, BB                                             42.Marián Želiar  HnH,HnH
12.Jaroslav Mesároš  BB, BB                                             43.Jozef Ďurica   HnH,HnH
13.František Luky NB,NB                                                   44.Jozef Hudec HnH,HnH
14.Ondrej Jančík DN, ZV                                                    45.Jozef Demko HnH,HnH
15.  Majerová   BB,BB                                                        46.Robert Krištof VK, ZV
16.  Majer         BB,BB                                                         47. Branislav Hanula KREMN.,Turč.Tepl.
17.  Majer         BB,BB                                                         48.                  Hanulová Kremn.,Turč.Tepl
18.Jozef Mihál           NB, NB                                                49.Ján Kristeľ DN,ZV
19.Peter Zimerman  NB, NB.                                                              50. Viera Kršiaková  DN,ZV
20.Ľudovít Vozár Ing. NB, NB                                                51. Ondrej Kršiak  DN,ZV
21.Anton Naništa MUDr. NB, NB
22.Ján Krkoš               DN,ZV
23.Juraj Vajda             NB,ZC
24.Katarína Vajdová  NB,ZC
25.Katarína Vajdová ml. NB,ZC
26.Pavol Ondrejkov MK, BB
27.Blažej Svatopluk MK,BB
28.Ján Bakša  Hriňová,ZV
29.Juraj Hanák
30.Ján Bucholcer               Sliač,ZV
31.Monika Bucholcerová Sliač,ZV

ZASTÁVKY: NB           3.45 – Hoťapo

                    ŽCA          4.00 – Motel
                  BZEN.        4.10 – A.zast.
                  HnH          4.15 – A.zast.
                  ZH             4.25 – Slovnaft
                  ZV             4.45 –  Lidl
                  BB             5.00 – Sásová SOŠ
    

Exkurzia Ostrava 27.9. 2014 P O Z O R Z M E N A

Pre nedostatok prihlásených z južnej časti BBSK rušíme autobus zo smeru Rimavská Sobota. Autobus smerom od Novej Bane zostáva bez zmien.

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu.

Pre nedostatok prihlásených z južnej časti BBSK rušíme autobus zo smeru Rimavská Sobota. Autobus smerom od Novej Bane zostáva bez zmien.

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu.

Trasa a zastávky autobusov do Ostravy, 27.9. 2014

Dátum: 27.9. 2014 – sobota

Trasa A1: Rimavská Sobota  A U T O B U S  Z R U Š E NÝ

Dátum: 27.9. 2014 – sobota

Trasa A1: Rimavská Sobota  A U T O B U S  Z R U Š E NÝ

Trasa A2: Nová Baňa 3.45 hod. (Nám.sv.Alžbety pri Hoťape) – Žarnovica 4.00 hod.(motel) – Bzenica 4.10 hod.(aut.zast.) – Hliník n. Hronom 4.15 hod.(aut.zast.) – Žiar nad Hronom 4.30 hod.(Slovnaft), Zvolen 4.45 hod (autob.st. pri Lidli) – Banská Bystrica  vlaková stanica 4.50 hod. – Banská Bystrica SOŠ Sásová 5.00 hod. – Turč.Teplice Motel 6.00 hod. – Ostrava 9.00 – 9.30 hod.

Odporúčame byť na zastávkach 10min pred plánovaným odchodom, ak by sa čas rýchlosťou skrátil.

Predpokladaný odchod z Ostravy 15.00 hod., návrat do BB medzi 19.00 – 20.00 hod.

Mimoriadne požiadavky zastávok nahláste na: 0904 401600.

Vstupné: 85 Kč, dôchodcovia a študenti 60 Kč, možnosť zameniť € v blízkosti výstaviska.