Sekesfehervár 22.2. 2014, zastávky a odchody autobusu

Banská Bystrica SOŠ Sásová     4.30 hod

Banská Bystrica želez. stanica   4.35 hod

Zvolen pri Lidli a SAD                 4.50 hod

Hliník nad Hronom na zastávke hlavnej cesty 5.30 hod

Žarnovica  Motel                         5.40 hod

Banská Bystrica SOŠ Sásová     4.30 hod

Banská Bystrica želez. stanica   4.35 hod

Zvolen pri Lidli a SAD                 4.50 hod

Hliník nad Hronom na zastávke hlavnej cesty 5.30 hod

Žarnovica  Motel                         5.40 hod

Nová Baňa Slovnaft                    5.55 hod

Je to čas odchodu, takže buďte na zastávke radšej o 10 minút skôr. Cesta trvá  až 4 hodiny.

Székesfehérvár 22.2. 2014 menný zoznam

Skotrolujte si, či je v zozname každý kto sa prihlásil!

Székesfehérvár 22.2. 2014

Meno, priezvisko: ZO SZV, nástup::

1. PhDr. Ján Repka BB

2. Pavol Ondrejkov BB(Placht.)

3. Mgr. Eva Kováčová NB

4. Daniel Fodor BB

5. Ján Jackuliak BB

6. Jackuliaková BB

7. Štefan Dojčár BB(ZV)

8. Marianna Beňovská BB

Skotrolujte si, či je v zozname každý kto sa prihlásil!

Székesfehérvár 22.2. 2014

Meno, priezvisko: ZO SZV, nástup::

1. PhDr. Ján Repka BB

2. Pavol Ondrejkov BB(Placht.)

3. Mgr. Eva Kováčová NB

4. Daniel Fodor BB

5. Ján Jackuliak BB

6. Jackuliaková BB

7. Štefan Dojčár BB(ZV)

8. Marianna Beňovská BB

9. Dušan Murgaš SĽ(BB)

10. Adam Murgaš

11. Michal Dávid

12. Dušan valent

13. Martin Jakuš

14. Ján Fraňo

15. Juraj Kožiak

16. Matej Nébus

17. Petra Nébusová

18. Jozef Čimbara ?

19. JanaPolónyová ?

20. Ing. Kamil Kordík Ľubiet.(BB)

21. Ján Kútny

22. Miroalsav Kellner

23. Ivan Štefanovský

24. Peter Holík

25. Ján Hraško Poniky Huta(BB)

26. Vladimír Baláž Hriň.(ZV)

27. Balážová

28. Peter Svoreň

29. Viera Svoreňová

30. Ing. Štefan Udvardy

31. Mikuláš Stupár

32. Ing.Eva Kontšeková

33. Ondrej Tereň Vígl.(ZV)

34. Borivoj Melicherčík

35. Miroslav Ďurica

36. Ján Ratkovský Dobr.Niva(ZV)

37. Štefan Paľov

38. Peter Moravčík

39. Viera Kršiaková

40. Vladimír Parobok

41. Andrej Krahulec

42. Ľubomír Krátky Hliník

43. Vladimír Môcik

44. Jozef Hudec

45. Ing. Július Dražo

46. Ivan Danko

47. Juraj Vajda NB

48. Peter Zimerman

49. Ing. Ľudovít Vozár

50. Mgr. Ján Píš

51. Ján Soboňa ZV

52. Arnold Tóth

Székesfehérvár 22.2. 2014 menný zoznam

Skontrolujte si či sme na niekoho nezabudli, alebo je tam niekto kto tam nepatrí!

Skontrolujte si či sme na niekoho nezabudli, alebo je tam niekto kto tam nepatrí!

Székesfehérvár 22.2. 2014 Meno, priezvisko: ZO SZV, nástup:: 1. PhDr. Ján Repka BB 2. Pavol Ondrejkov BB(Placht.) 3. Mgr. Eva Kováčová NB 4. Daniel Fodor BB 5. Ján Jackuliak BB 6. Jackuliaková BB 7. Štefan Dojčár BB(ZV) 8. Marianna Beňovská BB 9. Dušan Murgaš SĽ(BB) 10. Adam Murgaš 11. Michal Dávid 12. Dušan valent 13. Martin Jakuš 14. Ján Fraňo 15. Juraj Kožiak 16. Matej Nébus 17. Petra Nébusová 18. Jozef Čimbara ? 19. JanaPolónyová ? 20. Ing. Kamil Kordík Ľubiet.(BB) 21. Ján Kútny 22. Miroalsav Kellner 23. Ivan Štefanovský 24. Peter Holík 25. Ján Hraško Poniky Huta(BB) 26. Vladimír Baláž Hriň.(ZV) 27. Balážová 28. Peter Svoreň 29. Viera Svoreňová 30. Ing. Štefan Udvardy 31. Mikuláš Stupár 32. Ing.Eva Kontšeková 33. Ondrej Tereň Vígl.(ZV) 34. Borivoj Melicherčík 35. Miroslav Ďurica 36. Ján Ratkovský Dobr.Niva(ZV) 37. Štefan Paľov 38. Peter Moravčík 39. Viera Kršiaková 40. Vladimír Parobok 41. Andrej Krahulec 42. Ľubomír Krátky Hliník 43. Vladimír Môcik 44. Jozef Hudec 45. Ing. Július Dražo 46. Ivan Danko 47. Juraj Vajda NB 48. Peter Zimerman 49. Ing. Ľudovít Vozár 50. Mgr. Ján Píš 51. Ján Soboňa (ZV)  52. Arnold Tóth.