E X K U R Z I A Szekesfehervar 22. FEBRUÁR 2014

 Vážení priatelia,

 Vážení priatelia,

po skúsenostiach z predchádzajúcich exkurzií sme sa rozhodli stanoviť zálohu za každého prihláseného účastníka vo výške 15 €. Sumu poprosíme uhradiť čím skôr na účet č.:  4014989380/7500 (CSOB). Do variabilného symbolu uveďte číslo vašej ZO SZV podľa prílohy. Oznam o zaplatení zálohy s uvedením dátumu úhrady, menami účastníkov pošlite na adresu: jan.pis10@gmail.com. Plaťte len za toľko účastníkov koľko ste nahlásili, lebo sme obsadení. Ak plánujete zmenu, konzultujte to telefonicky. Predpokladané zastávky a čas odchodu: SOŠ BB 4.30 hod. , ZV 4.50 hod., H.n.H. 5.30 hod., ŽC 5.40hod., NB 5.55hod. Príchod do cieľa 8.30-9.00hod. Akceptovať budeme len tých účastníkov, ktorí zaplatia zálohu. Vstupné na výstavu je zdarma. Nakupovať je najvýhodnejšie vo forintoch, preto je najlepšie zameniť na našom území, výnimočne sa dá kúpiť aj v eurách. Ak by chcel niekto predávať, tak prenájom stánku stojí 2000 forintov, vieme vybaviť. Kto by mal problémy s ranným odchodom, dá sa v internáte SOŠ v BB vybaviť ubytovanie za dobrú cenu. Informácie na: 0904 401600.

S pozdravom, výbor SZV RZ BBSK

Číslo ZO SZV Názov ZO SZV

2 Banská Bystrica 3 B. Bystrica – Kremnička 4 Banská Štiavnica 17 Čebovce 18 Detva 19 Divín 20 Dobrá Niva 22 Dolná Strehová 24 Dolné Strháre 26 Fiľakovo 31 Halič 32 Hliník nad Hronom 33 Hnúšťa 34 Hontianske Tesáre 35 Horný Tisovník 36 Hrachovo 37 Hriňová 38 Hrušov 43 Jelšava 44 Jesenské 46 Klenovec 47 Kokava n. Rimavicou 54 Kremnica 55 Krupina 57 Lenartovce 62 Lučenec 63 Ľubietová 69 Modrý Kameň Mýtna 76 Nová Baňa 79 Očová 83 Polomka 84 Poltár 85 Poniky Huta 89 Príbelce 93 Revúca 94 Rimavská Sobota 104 Sliač 105 Slovenská Ľupča 128 Tornaľa 140 Vígľaš 146 Zvolen 148 Žiar nad Hronom https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/crvinfo.php http://www.cvzv.sk/