Trasa a zastávky autobusov do Ostravy, 27.9. 2014

Dátum: 27.9. 2014 – sobota

Trasa A1: Rimavská Sobota  A U T O B U S  Z R U Š E NÝ

Dátum: 27.9. 2014 – sobota

Trasa A1: Rimavská Sobota  A U T O B U S  Z R U Š E NÝ

Trasa A2: Nová Baňa 3.45 hod. (Nám.sv.Alžbety pri Hoťape) – Žarnovica 4.00 hod.(motel) – Bzenica 4.10 hod.(aut.zast.) – Hliník n. Hronom 4.15 hod.(aut.zast.) – Žiar nad Hronom 4.30 hod.(Slovnaft), Zvolen 4.45 hod (autob.st. pri Lidli) – Banská Bystrica  vlaková stanica 4.50 hod. – Banská Bystrica SOŠ Sásová 5.00 hod. – Turč.Teplice Motel 6.00 hod. – Ostrava 9.00 – 9.30 hod.

Odporúčame byť na zastávkach 10min pred plánovaným odchodom, ak by sa čas rýchlosťou skrátil.

Predpokladaný odchod z Ostravy 15.00 hod., návrat do BB medzi 19.00 – 20.00 hod.

Mimoriadne požiadavky zastávok nahláste na: 0904 401600.

Vstupné: 85 Kč, dôchodcovia a študenti 60 Kč, možnosť zameniť € v blízkosti výstaviska.