Krajská konferencia SZV RZ BBSK 26.6. 2015 o 15.00 hod. v BB

P O Z V Á N K A Vážení delegáti, funkcionári ZO SZV RZ BBSK, pozývame Vás na krajský aktív s prednáškou, ktorý sa uskutoční dňa 26. júna (piatok) 2015, o 15.00 hod. v jedálni SOŠ v Banskej Bystrici – Sásovej, Pod Bánošom 80 Program: 1. Prezentácia, otvorenie, privítanie hostí. 2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 3. Hodnotiaca správa záverov VČS ZO SZV za rok 2014. Plán činnosti na rok 2015. 4. Správa o hospodárení v roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. 5. Správa kontrolnej a revíznej komisie RZ SZV. 6.

P O Z V Á N K A Vážení delegáti, funkcionári ZO SZV RZ BBSK, pozývame Vás na krajský aktív s prednáškou, ktorý sa uskutoční dňa 26. júna (piatok) 2015, o 15.00 hod. v jedálni SOŠ v Banskej Bystrici – Sásovej, Pod Bánošom 80 Program: 1. Prezentácia, otvorenie, privítanie hostí. 2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 3. Hodnotiaca správa záverov VČS ZO SZV za rok 2014. Plán činnosti na rok 2015. 4. Správa o hospodárení v roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. 5. Správa kontrolnej a revíznej komisie RZ SZV. 6. Prezentácia a praktické ukážky použitia nových liečiv na báze flumethrinu, aplikátorov na fumigáciu proti varroa destruktor, prevzatie liečiva a aplikátora pre každú organizáciu v kraji. 7. Diskusia(vystúpenie hostí) 8. Návrh na uznesenie. 9. Záver. Počas programu bude podaný obed a ZO dostanú po jednej varroa lampe a liečive na báze flumethrinu. Všetky pôžitky sú podmienené uhradením členského príspevku na RZ – nutné preukázať pri prezentácii. Preto prosíme ZO, nahlásiť záväznú účasť jedného funkcionára-delegáta do 20.6.2015, do 12.00 hod. na adresu: jan.pis10@gmail.com, alebo 0904 401600. Príďte s návrhmi zo ZO, ktoré by prospeli k vzdelanostnej úrovne včelárov (exkurzie, prednášky, kurzy, iné). Tešíme sa na vašu aktívnu účasť. (MHD – hlavná stanica č. 28, mesto č. 26) Výbor SZV RZ BBSK