Včelársky krúžok v podpornom roku 2016-17 v Novej Bani, pre začínajúcich včelárov

Nový kurz začínajúceho včelára – 1. ročník, v Novej Bani:
Stretnutie 1x mesačne od 13.00 – 19.00 hod. od septembra 2016 do augusta 2017
Trvanie kurzu /frekvencia stretnutí je podľa potreby včiel/ 24hodín.
Počet účatníkov 6-10 ľudí
Termín prvá a druhá nedeľa v mesiaci
podľa toho kto ako môže – ja sa prispôsobím
vyčerpaním stretnutí – možnosť pokračovať ďalej v 2 ročníku.
Miesto určíme na 1. stretnutí
Účastník musí absolvovať min. 65 vyučovacích hodín teor. a prakt. vyučovania
Info: jan.pis10@gmail.com, 0904 401600
Prihlášky posielajte do 30.8.2016

Nový kurz začínajúceho včelára – 1. ročník, v Novej Bani:
Stretnutie 1x mesačne od 13.00 – 19.00 hod. od septembra 2016 do augusta 2017
Trvanie kurzu /frekvencia stretnutí je podľa potreby včiel/ 24hodín.
Počet účatníkov 6-10 ľudí
Termín prvá a druhá nedeľa v mesiaci
podľa toho kto ako môže – ja sa prispôsobím
vyčerpaním stretnutí – možnosť pokračovať ďalej v 2 ročníku.
Miesto určíme na 1. stretnutí
Účastník musí absolvovať min. 65 vyučovacích hodín teor. a prakt. vyučovania
Info: jan.pis10@gmail.com, 0904 401600
Prihlášky posielajte do 30.8.2016

Prihlášky: viď príloha