Konferencia SZV RZ BBSK, 4.11. 2016

P O Z V Á N K A
Vážení delegáti XI. VZ SZV,

Na základe záverov Krajskej konferencie z júna 2016 vás pozývame na regionálnu konferenciu RZ BBSK, ktorá sa uskutoční
dňa 4.11. 2016 o 15. 30 hod. v jedálni SOŠ včelárskej v Banskej Bystrici, Pod Bánošom 80.

Programom:
1. (od 15.30 do 16.00 hod. prezentácia) Otvorenie.
2. Vyhodnotenie návrhov a pripomienok delegátov SZV RZ BBSK, záverov krajskej konferencie, VČS, k dokumentom SZV, stav ich zapracovania do materiálov prerokúvaných na XI. VZ SZV.

P O Z V Á N K A
Vážení delegáti XI. VZ SZV,

Na základe záverov Krajskej konferencie z júna 2016 vás pozývame na regionálnu konferenciu RZ BBSK, ktorá sa uskutoční
dňa 4.11. 2016 o 15. 30 hod. v jedálni SOŠ včelárskej v Banskej Bystrici, Pod Bánošom 80.

Programom:
1. (od 15.30 do 16.00 hod. prezentácia) Otvorenie.
2. Vyhodnotenie návrhov a pripomienok delegátov SZV RZ BBSK, záverov krajskej konferencie, VČS, k dokumentom SZV, stav ich zapracovania do materiálov prerokúvaných na XI. VZ SZV.
3. Prerokovanie a schválenie jednotného postupu pri rokovaní VZ SZV.
4. Priebežné zhodnotenie včelárskeho roka a stratégia prezimovania včelstiev.
5. Jesenné a zimné liečenie včelstiev, zabezpečenie úspešného prezimovania včelstiev.
6. Uznesenie, záver.
Počas programu sa uskutoční metodická prednáška s prezentáciou.
V priebehu rokovania bude podané občerstvenie, a pozornosť pre každého delegáta, preto prosíme záväzné nahlásenie vašej účasti do 31.10. 2016 do 12.00 hod.(jan.pis10@gmail.com, 0904 401 600), kto sa neprihlási nemôže počítať s občerstvením.

Tešíme sa na vašu aktívnu účasť,
Regionálny výbor SZV BBSK