KURZ ASISTENTOV ŠVPS v Banskej Bystrici 26.3. až 27.3. 2011

 

CVŽV NITRA, ÚSTAV VČELÁRSTVA LIPTOVSKÝ HRÁDOK

 A  SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV, Svrčia 14, BRATISLAVA

 

organizuje

 

Školenie :  Asistenti úradných veterinárnych lekárov  ( II. STUPEŇ VZDELÁVANIA )

  Termín :  26. – 27.03. 2011

   Miesto :  Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

  Účastníci :  školenie je organizované výhradne pre tých včelárov AUVL , ktorým pred jarnými

                      prehliadkami včelstiev na rok 2011 skončila platnosť Osvedčení o dosiahnutom vzdelaní

                      (diplomov) a tým nemajú možnosť robiť tieto prehliadky na základe poverenia príslušnej

                      RVPS v súvislosti s hlásením počtov včelstiev do Centrálneho registra.

 

Program jesenných školení AUVL organizovaných Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok:

                  15. – 16.10.2011  Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

                  22. – 23.10.2011  IVVL Košice

                  12. – 13.11.2011  CVŽV Nitra, Lužianky

                  03. – 04.12.2011  SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica

                    

      Prihlášky včelárov na uvedené kurzy môžu zasielať len funkcionári ZO SZV alebo R SVS, každý za svoju ZO resp. Spolok, pre vlastnú evidenciu o preškolených členoch vo svojej organizácii v danom module. Každý funkcionár musí v prihláške svojich členov uviesť tieto identifikačné údaje každého včelára:

 

Meno, priezvisko, titul – dátum narodenia – Adresu trvalého bydliska + PSČ

 

      Prihlášky sa prijímajú len elektronicky na mailovej adrese:

 

tomas.kopernic@gmail.com

 

najneskôr štyri dni pred začiatkom plánovaného školenia, to znamená na školenie do B.Bystrice v marci 2011 je možné zasielať prihlášky do 22.03.2011 do 20,00 hod. na horeuvedenú mailovú adresu. Pre tých včelárov, ktorí majú záujem o bližšie informácie ohľadom plánovaných školení odporúčam, aby sa obrátili telefonicky na sekretariát Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok.

     

CVŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu v termíne uvedeného školenia, ktorá by vyplývala z neodkladných pracovných povinností zamestnancov Ústavu včelárstva.

 

Začiatok školení je vo všetkých termínoch po obidva dni rovnaký o  8.00 hod..

 

      Dňa: 03.03. 2011 

 

                                                                                 Mgr. Tomáš Kopernický

                                                                           projektový manažér CVŽV Nitra

                                                                          Ústav včelárstva Liptovský Hrádok