KURZ ASISTENTOV ŠVPS v Banskej Bystrici 26.3. až 27.3. 2011 – POZVÁNKA

Ústav Včelárstva Liptovský Hrádok

                           Gašperíkova 599, 033 80  Liptovský Hrádok, SLOVENSKO

tel. 044 5221 141, tel./ fax 044 5222 120

e-mail: vcela@imafex.sk

­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________________                                                                                                                               

                                                                                  Číslo POA: 2880/2009/118/10                      

 

Lektori vzdelávania

 

Základné organizácie Slovenského zväzu včelárov

 

KVPS a RVPS Banská Bystrica

 

 

P O Z V Á N K A

 

      Dňa 26. – 27.03.2011 organizuje CVŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok vzdelávací kurz

 

Asistenti úradných veterinárnych lekárov        

 

ktorý sa uskutoční v Strednej odbornej škole so sídlom Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici.

 

       Podujatie je organizované v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava a bude financované z  Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského  včelárstva na roky 2010/2011 až  2012/2013,  Opatrenie: A.Technická pomoc včelárom a členom včelárskych združení, kapitola 3. Vzdelávanie asistentov úradného veterinárneho lekára.

       Školenie je organizované výhradne pre tých včelárov AUVL, ktorým pred jarnými prehliadkami včelstiev na rok 2011 skončila platnosť Osvedčení o dosiahnutom vzdelaní (diplomov) a tým nemajú možnosť robiť tieto prehliadky na základe poverenia príslušnej RVPS v súvislosti s hlásením počtov včelstiev do Centrálneho registra.

       Absolventi tohto školenia dostanú po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou v zmysle akreditácie MŠ SR.

       Žiadame všetkých lektorov, aby pri prezentácii predložili svoju lektorskú dokumentáciu,  t. j. tematickú náplň a jej rozsah, ktorú budú prednášať.

       Lektori školenia majú náklady za cestovné, stravu a  prípadné ubytovanie zabezpečené z finančných prostriedkov Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva. Účastníci školenia si cestovné, stravu a ubytovanie zabezpečujú na vlastné náklady.

       Školenie začína každý deň o 8,00 hod. podľa programu podujatia, ktorý je prílohou tejto pozvánky.

 

V Liptovskom Hrádku, dňa 02.03. 2011

 

                                                                                           Ing. Ján Kopernický, CSc.

                                                                                           riaditeľ Ústavu včelárstva