V Ý Z V A k zaslaniu zápisníc a uznesení z Výročných ČS ZO SZV z roku 2011

Vážení priatelia predsedovia a tajomníci ZO SZV BBSK,

prosíme Vás, aby ste obratom zaslali zápisnice a uznesenia z Výročných ČS Vašich ZO SZV z roku 2011

na adresu sekretariátu: sekretariat@vcelari.sk a na:  jan.pis10@gmail.com.

Ďakujeme.

Doteraz neposlali ZÁPISNICE  ani UZNESENIA tieto naše základné organizácie SZV:

 

Vážení priatelia predsedovia a tajomníci ZO SZV BBSK,

prosíme Vás, aby ste obratom zaslali zápisnice a uznesenia z Výročných ČS Vašich ZO SZV z roku 2011

na adresu sekretariátu: sekretariat@vcelari.sk a na:  jan.pis10@gmail.com.

Ďakujeme.

Doteraz neposlali ZÁPISNICE  ani UZNESENIA tieto naše základné organizácie SZV:

 

BANSKÁ BYSTRICA                                               HONTIANSKE TESARE

BB – KREMNIČKA                                                  HORNY TISOVNIK

BANSKÁ ŠTIAVNICA                                             HRIŃOVA

BREZNO                                                              HRUŚOV

ĆEBOVCE                                                            JELŚAVA

DOBRA NIVA                                                        JESENSKE

DOLNA STREHOVA                                               KOKAVA NAD RIMAVICOU

FIĹAKOVO                                                           KREMNICA

NHÚŚTA                                                              MODR Y KAMEŃ

MYTNA                                                                POLOMKA

PONIKY HUTA                                                     PRIBELCE

TORNAĹA                                                            VINICA NAD IPĹOM

ZVOLEN