KURZ ASISTENTOV ŠVPS v Banskej Bystrici 26.3. až 27.3. 2011 – PROGRAM

      Názov programu: „Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na 

                                     roky 2010/2011 až 2012/2013“

 

                 Opatrenie: A.Technická pomoc včelárom a členom včelárskych združení

 

                   Kapitola: 3.Vzdelávanie asistentov úradného veterinárneho lekára

 

 

  Dátum

 

Orientačný

čas

 

 

Témy prednášok

 

Lektor

 

Počet prednášaných hodín

  26.03.

  2011

8,00-9,30

Anatómia a fyziológia včely medonosnej

 

Ing. Róbert Chlebo, PhD.

SPU Nitra

2

teória, prakt.

 

 sobota

9,45-10,30

Choroby včelieho plodu –

 klinické príznaky

 

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

UVL Košice

1

teória

 

10,30-11,15

Choroby včelieho plodu –   patolog.-anatom.zmeny

 

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

UVL Košice

1

teória

 

11,15-12,00

 

 

Choroby dospelých včiel –

klinické príznaky

 

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

UVL Košice

1

teória

 

12,00-13,00

Obedňajšia prestávka

 

 

 

13,00-13,45

Choroby dospelých včiel –

patolog.-anatom.zmeny

 

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

UVL Košice

1

teória

 

13,45-14,30

Včelárska veterinárna legislatíva, aktuálna zdravotná situácia

 

MVDr. Erika Papierniková

ŠVPS Bratislava

1

teória

 

14,45-15,30

Výkon funkcie asistenta úradného veterinárneho lekára

 

MVDr. Erika Papierniková

ŠVPS Bratislava

1

prakt.

 

15,30-17,00

Zdravotné poslanie plemenných chovov

 

Ing. Ján Kopernický, CSc.

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

2

teória, prakt.

  27.03.

  2011

8,00-9,30

Prípravky na ochranu rastlín. Intoxikácia a otravy, odhad škody.

RNDr. Tatiana Čermáková

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

2

teória

 

 

 nedeľa

9,45-10,30

Centrálny register

 

 

RNDr. Tatiana Čermáková

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

10,30-11,15

Choroby včelieho plodu – stanovenie diagnózy, odber vzoriek na laborat.vyšetrenia

MVDr. Martin Staroň

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

11,15-12,00

Choroby včelieho plodu – liečba a prevencia

 

MVDr. Martin Staroň

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

12,00-13,00

Obedňajšia prestávka

 

 

 

13,00-13,45

Choroby dospelých včiel –  stanovenie diagnózy, odber vzoriek na laborat.vyšetrenia

MVDr. Martin Staroň

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

13,45-14,30

Choroby dospelých včiel -liečba a prevencia

 

MVDr. Martin Staroň

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

14,45-15,30

Hygiena a dezinfekcia vo včelárstve

 

Ing. Ján Kopernický, CSc.

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

teória

 

15,30-17,00

Preverenie spôsobilosti absolventov z teoretických vedomostí a klinickej diagnostiky

 

Komisia lektorov

2

prakt.

 

 

 

 

 

 

LEKTORSKÁ DOKUMENTÁCIA

 

 

    26.03. 2011

Lektor

Téma

Počet hodín

Zástupca ŠVPS Bratislava

MVDr. Erika Papierniková

Výklad Zákona 39/2007 a včelárska zdravotná legislatíva.

 

1 hod.

Zástupca ŠVPS Bratislava

MVDr. Erika Papierniková

Spolupráca RVPS s asistentmi úradného veterinárneho lekára

Zdravotná situácia včelstiev  v  regióne, organizácia prehliadok  a liečenia

1 hod.