Včelárska nedeľa v Dobrej Nive – 7. augusta 2011

     Dňa 7. augusta 2011 sa uskutočnila Včelárska nedeľa v ZO SZV Dobrá Niva, za dobrej a aktívnej účasti svojich členov, v krásnom prírodnom prostredí areálu motorestu Salaš, v Dobrej Nive. V rámci programu si prítomní vypočuli prednášku Ošetrovanie včelstiev počas roka v podaní Mgr. Jána Píša, ktorý sa v prednáške dotkol a vyzdvihol  aj poznávanie a aplikovanie nových smerov vo včelárstve. Prítomní si z rúk funkcionárov slávnostne prevzali nové členské preukazy.

     Dňa 7. augusta 2011 sa uskutočnila Včelárska nedeľa v ZO SZV Dobrá Niva, za dobrej a aktívnej účasti svojich členov, v krásnom prírodnom prostredí areálu motorestu Salaš, v Dobrej Nive. V rámci programu si prítomní vypočuli prednášku Ošetrovanie včelstiev počas roka v podaní Mgr. Jána Píša, ktorý sa v prednáške dotkol a vyzdvihol  aj poznávanie a aplikovanie nových smerov vo včelárstve. Prítomní si z rúk funkcionárov slávnostne prevzali nové členské preukazy. Účastníci sa živo zaujímali nielen o dianie vo zväze, ale aj o najnovšie trendy v chove včiel. Včelárska nedeľa nemala len slávnostný, ale aj výsostne pracovný charakter, čomu nasvedčujú aj priložené fotografie.