Včelárska nedeľa v Detve – 2. 10. 2011

     V dňoch 1. až 2. 10. 2011 sa uskutočnil v Detve tradičný Michalský jarmok, počas ktorého  včelári z Detvy a okolia uskutočnili Včelársku nedeľu s prezentáciou, predvádzaním a ochutnávkou včelích produktov počas včelárskej nedele, pre nielen svojich členov , ale aj širokú včelársku verejnosť. Slávnostnej členskej schôdze sa zúčastnila zástupkyňa RVPS vo Zvolene, MVDr. A. Ditrichová, člen ÚKRK a predseda RK pri SZV RZ BBSK, Ing. J. Michalík, predseda SZV RZ BBSK Mgr. J. Píš, primátor Detvy a funkcionári susedných organizácií.

     V dňoch 1. až 2. 10. 2011 sa uskutočnil v Detve tradičný Michalský jarmok, počas ktorého  včelári z Detvy a okolia uskutočnili Včelársku nedeľu s prezentáciou, predvádzaním a ochutnávkou včelích produktov počas včelárskej nedele, pre nielen svojich členov , ale aj širokú včelársku verejnosť. Slávnostnej členskej schôdze sa zúčastnila zástupkyňa RVPS vo Zvolene, MVDr. A. Ditrichová, člen ÚKRK a predseda RK pri SZV RZ BBSK, Ing. J. Michalík, predseda SZV RZ BBSK Mgr. J. Píš, primátor Detvy a funkcionári susedných organizácií. Prítomných privítal a vo svojej správe zhodnotil tento produkčný rok predseda ZO SZV Detva. Osobitne poďakoval vo svojom vystúpení sponzorom a zvlášť primátorovi Detvy. Detviansky jarmok žil včelármi, ale aj včielkami, pretože bol krásny slnečný deň a pri ochutnávke medu nechýbali ani obletujúce včielky.Včelárska nedeľa sa vydarila, spoločenský program pokračoval pri živej hudbe.