NOVÝ ÚČET REGIONÁLNEJ ZLOŽKY SZV BANSKÁ BYSTRICA(BBSK) je v ČSOB:4014989380/7500

Funkcionári  ZO SZV   BBSK,

oznamujeme Vám, že dňom 4.3. 2012 bol zrušený účet vo VUB a funkčný je len účet regionálnej zložky SZV BBSK v ČSOB: 4014989380/7500. Akékoľvek platby vrátane členského príspevku realizujte od dnešného dňa len na tento účet.

Ďakujeme za pochopenie.

Funkcionári  ZO SZV   BBSK,

oznamujeme Vám, že dňom 4.3. 2012 bol zrušený účet vo VUB a funkčný je len účet regionálnej zložky SZV BBSK v ČSOB: 4014989380/7500. Akékoľvek platby vrátane členského príspevku realizujte od dnešného dňa len na tento účet.

Ďakujeme za pochopenie.