Blahoželáme Ing. Petrovi Keblovskému k životnému jubileu

Náš jubilant,  Ing. Peter Keblovský, 60 ročný

Náš jubilant,  Ing. Peter Keblovský, 60 ročný


 


 


     Na výročnej členskej schôdzi ZO SZV vo Zvolene  dňa 31.3. 2012, bolo slávnostne odovzdané vyznamenanie Medaila za zásluhy o rozvoj včelárstva II. Stupňa – strieborná včela, pri príležitosti okrúhleho životného jubilea Ing. Petrovi Keblovskému, ktorý  dňa 31.1. 2012 oslávil 60 rokov plodného života. Počas jeho aktívneho života vystriedal viacero významných funkcií od obvodového dôverníka, cez člena výboru ZO, hospodára a tajomníka ZO SZV vo Zvolene, ktorú zodpovedne vykonáva dodnes. Zároveň dlhé roky pracuje ako asistent úradného veterinárneho lekára.


    K oceneniu a k životnému jubileu mu úprimne blahoželáme a želáme predovšetkým pevné zdravie, do budúcnosti veľa úspechov a radostných chvíľ pri práci so včielkami.


 


 


 


 


 


                                                                                                Členská základňa SZV RZ BBSK