Kurz pečenia a zdobenia medového pečiva 9.-10. júna 2012 SZV RZ BBSK

Kurz  pečenia  a zdobenia  medovníkov.

Poriadateľ:RZ SZV Banská Bystrica

Miesto konaniua: SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa, Osvety 18/17Lektor: Mária Muráriková

PROGRAM

Sobota: 9.6. 2012

8.00-9.00 – príprava priestorov kurzu, prezentácia

9.00         – zahájenie kurzu, teória

12.00-13.00 obedňajšia prestávka

13.00-19.00-pokračovanie začatých prác

19.00 -ukončenie pracovného dňa

(10 hodín)

Nedeľa: 10.6. 2012

8.00 -príprava priestorov, pokračovanie v prácach

12.00-13.00 – obedňajšia prestávka

13.00-17.00 – vyhodnotenie prác kurzistov, prezentácia hotových prác, teoretické zhrnutie, odovzdávanie certifikátov, ukončenie.

(8 hodín)

Počet účastníkov kurzu 20 – max. 25 ľudí!!!!!

Každý účastník si prinesie: zásteru, utierku, škatuľku na hotové výrobky, písacie potreby, prezuvky.

Ubytovanie možné objednať, strava bude v réžii každého účastníka kurzu formou reštauračnej stravy(pizza a pod.), donáška do preistorov kurzu – podľa dohody účastníkov, možnosť zakúpenia potrvín v blízkom Lidli alebo Jednote.

Prihlášky na kurz treba zasielať do 30.5.. 2012 na: jan.pis10@gmail.com; informácie na: 0904 334 771, 0904 401600, V prihláške treba uviešť: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko a za ktorú ZO SZV je účastník.

Kurz je pre prihlásených bezplatný.