Členské pre SZV RZ BBSK 2013

Členské pre SZV RZ BBSK na rok 2013 je nezmenené, 0,10 € na včelstvo a číslo účtu je v ČSOB: 4014989380/7500. Želáme Vám požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2013.

Členské pre SZV RZ BBSK na rok 2013 je nezmenené, 0,10 € na včelstvo a číslo účtu je v ČSOB: 4014989380/7500. Želáme Vám požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2013.