3. ročník letného tábora mladých včelárov 2013 – ponuka

  Po pozitívnych ohlasoch na úspešné zrealizovanie dvoch ročníkov letných táborov mladých včelárov (LTMV) tak zo strany detí, ako aj ich rodičov, SZV sa rozhodol uskutočniť aj tretí ročník LTMV. Tento sa uskutoční v dňoch 5. až 14. júla 2013 v SOŠ včelárskej Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Nástup do tábora bude v piatok (5.7.) a ukončenie v nedeľu (14.7.), spolu desať dní. Určený je pre deti a mládež vo veku od 6 do 18 rokov.

  Po pozitívnych ohlasoch na úspešné zrealizovanie dvoch ročníkov letných táborov mladých včelárov (LTMV) tak zo strany detí, ako aj ich rodičov, SZV sa rozhodol uskutočniť aj tretí ročník LTMV. Tento sa uskutoční v dňoch 5. až 14. júla 2013 v SOŠ včelárskej Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Nástup do tábora bude v piatok (5.7.) a ukončenie v nedeľu (14.7.), spolu desať dní. Určený je pre deti a mládež vo veku od 6 do 18 rokov. Poplatok za jedno dieťa činí 150 €, v čom je zahrnutá strava päť krát denne, pitný režim, konzumácia včelích produktov, ubytovanie a režijné náklady. Bližšie informácie s prihláškou nájdete na webovej stránke SZV a na www.vcelarskekruzky.vcelari.sk. Prihlášku s potvrdením o úhrade poplatku ( č. ú.: 8736012/0200) zasielajte na: Sekretariát SZV, Svrčia 14, 842 08 Bratislava 4. Informácie aj na telefónnom čísle: 0904 401 600.

Už teraz sa tešíme na stretnutie s priateľmi z bývalých ročníkov, zaujímavý a bohatý program v LTMV 2013.