ČLENSKÉ PRE SZV RZ BBSK 2014

Členské pre SZV RZ BBSK na rok 2014 je nezmenené, 0,10 € na včelstvo a číslo účtu je v ČSOB: 4014989380/7500. Do VS uvádzajte číslo ZO, ktoré vám bolo pridelené sekretariátom SZV. Želáme Vám požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2014.

Členské pre SZV RZ BBSK na rok 2014 je nezmenené, 0,10 € na včelstvo a číslo účtu je v ČSOB: 4014989380/7500. Do VS uvádzajte číslo ZO, ktoré vám bolo pridelené sekretariátom SZV. Želáme Vám požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2014.