EXKURZIA KOLOMÝ 17.8.2013 – zastávky a odchody autobusu.

Exkurzia KOLOMY, 17.8. 2013 zastávky a odchody autobusu Nová Baňa Nám. Sv. Alžbety 3.00 hod. Hliník n. Hronom autob. zastávka 3.20 hod Žiar nad Hronom ? – určíme ak bude potreba Zvolen AS, pred Lidlom 3.45 hod. BB hlavná žel. stanica 4.30 hod., SOŠ Pod Bánošom 4.45 hod. Predpokladaný príchod do Bruntálu 10.00 hod. Prehliadka farmy 10.30 – 14.00 hod. Predpokladaný návrat do BB medzi 19.00 – 20.00 hod.

Exkurzia KOLOMY, 17.8. 2013 zastávky a odchody autobusu Nová Baňa Nám. Sv. Alžbety 3.00 hod. Hliník n. Hronom autob. zastávka 3.20 hod Žiar nad Hronom ? – určíme ak bude potreba Zvolen AS, pred Lidlom 3.45 hod. BB hlavná žel. stanica 4.30 hod., SOŠ Pod Bánošom 4.45 hod. Predpokladaný príchod do Bruntálu 10.00 hod. Prehliadka farmy 10.30 – 14.00 hod. Predpokladaný návrat do BB medzi 19.00 – 20.00 hod. (Dĺžka cesty je približne 350 km a trvá asi 5 hod., stravu a občerstvenie si zabezpečuje každý sám). V prípade osobitnej požiadavky na zastávku mimo hore uvedených a zrušenie účasti nahláste v predstihu telefonicky na tel. č. 0904 401600.

Zoznam prihlásených na exkurziu 17.8. 2013 FARMA KOLOMÝ 1. Peter Cvacho ? 2. Damian Cvacho ? 3. Amadeus Cvacho ? 4. Miroslav Ridzoň ? 5. Ing. Ján Kristeľ Dobrá Niva 6. Ján Bucholcer Sliač 7. Marian Mikuláš Sliač 8. Ing. Ivan Kvasnica M. Kameň 9. Vladimír Balaška Žiar(Prestavlky)0903298329 10. Mária Mudroňová Čebovce 11. Ing. Ivan Mudroň Čebovce 12. Ján Uherek ? 0948417443 13. Miroslav Fell Ľubietová 14. Slov. Ľupča 15. –II- 16. –II- 17. –II- 18. Pavol Baran Poniky Huta 19. Vladimír Kmeť Hliník nad Hronom 20. Jozef Fekete -II- 21. Július Tesák -II- 22. Ing. Ladislav Ďurči -II- 23. Kalamárová -II- 24. Július Klačko BB 25. Hliník n. Hronom 26. Hliník n. Hronom 27. Vígľaš 28. Dr. Ján Repka BB 29. Ing. Pavol Filo BB 30. Ing. Ján Rišavý BB 31. Adámek BŠ 32. BŠ 33. Ján Píš NB 34. – 45.  12 študentov včelárov zo SOŠ

Ak je niečo nesprávne, alebo nejasné volajte! Ak je ešte záujem, je možné ísť osobným autom. Pri plnom obsadení auta RZ SZV BB uhradí náklady na pohonné hmoty, treba ale zavolať záujem o takúto cestu.