Návratka zo zálohy exkurzie v Székesfehérvári 22.2.2014

Priatelia včelári, účastníci exkurzie v Székesfehérvári,

pri zisťovaní údajov z výpisu účtu RZ nie sú jasné čísla účtov, z ktorých bola platená záloha platiacich účastníkov. Žiadame vás preto o zaslanie čísiel účtov a počet platiacich účastníkov z jednotlivých organizácií, aby sme si to mohli odkontrolovať. Ihneď po obdržaní vášho čísla účtu vám bude poukázaná suma po 7,50 € na platiaceho účastníka. Č.ú. zasielajte na adresu: jan.pis10@gmail.com;

info: 0904 401600.

Ďakujeme za pochopenie.

V SZV RZ BBSK

Priatelia včelári, účastníci exkurzie v Székesfehérvári,

pri zisťovaní údajov z výpisu účtu RZ nie sú jasné čísla účtov, z ktorých bola platená záloha platiacich účastníkov. Žiadame vás preto o zaslanie čísiel účtov a počet platiacich účastníkov z jednotlivých organizácií, aby sme si to mohli odkontrolovať. Ihneď po obdržaní vášho čísla účtu vám bude poukázaná suma po 7,50 € na platiaceho účastníka. Č.ú. zasielajte na adresu: jan.pis10@gmail.com;

info: 0904 401600.

Ďakujeme za pochopenie.

V SZV RZ BBSK