Sekesfehervár 22.2. 2014, zastávky a odchody autobusu

Banská Bystrica SOŠ Sásová     4.30 hod

Banská Bystrica želez. stanica   4.35 hod

Zvolen pri Lidli a SAD                 4.50 hod

Hliník nad Hronom na zastávke hlavnej cesty 5.30 hod

Žarnovica  Motel                         5.40 hod

Banská Bystrica SOŠ Sásová     4.30 hod

Banská Bystrica želez. stanica   4.35 hod

Zvolen pri Lidli a SAD                 4.50 hod

Hliník nad Hronom na zastávke hlavnej cesty 5.30 hod

Žarnovica  Motel                         5.40 hod

Nová Baňa Slovnaft                    5.55 hod

Je to čas odchodu, takže buďte na zastávke radšej o 10 minút skôr. Cesta trvá  až 4 hodiny.