Nesplnenie úlohy, zaslanie menného zoznamu členov platiacich členské na rok 2014

Vážení predsedovia a tajomníci ZO SZV: Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, BB-Kremnička, Hontianske Tesáre, Horný Tisovník, Hriňová, Hrušov, Krupina, Ľubietová, Očová, Zvolen, žiadame vás, aby ste obratom zaslali na sekretariát SZV „Menný zoznam platiacich členov vašej ZO za rok 2014“. Ďakujeme za splnenie úlohy.

Vážení predsedovia a tajomníci ZO SZV: Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, BB-Kremnička, Hontianske Tesáre, Horný Tisovník, Hriňová, Hrušov, Krupina, Ľubietová, Očová, Zvolen, žiadame vás, aby ste obratom zaslali na sekretariát SZV „Menný zoznam platiacich členov vašej ZO za rok 2014“. Ďakujeme za splnenie úlohy.