Aktív delegátov a funkcionárov ZO SZV BBSK, 4.júla 2014 o15.00 v BB

P O Z V Á N K A Vážení delegáti, funkcionári ZO SZV RZ BBSK, pozývame Vás na krajský aktív s kurzom SZV, ktorý sa uskutoční dňa 4. júla (piatok) 2014, o 15.00 hod. v jedálni SOŠ v Banskej Bystrici – Sásovej, Pod Bánošom 80 Program: 1. Prezentácia, otvorenie, privítanie hostí. 2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 3. Hodnotiaca správa záverov VČS ZO SZV 2013. Plán činnosti 2014. 4. Správa o hospodárení v roku 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014. 5. Správa kontrolnej a revíznej komisie RZ SZV. 6.

P O Z V Á N K A Vážení delegáti, funkcionári ZO SZV RZ BBSK, pozývame Vás na krajský aktív s kurzom SZV, ktorý sa uskutoční dňa 4. júla (piatok) 2014, o 15.00 hod. v jedálni SOŠ v Banskej Bystrici – Sásovej, Pod Bánošom 80 Program: 1. Prezentácia, otvorenie, privítanie hostí. 2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 3. Hodnotiaca správa záverov VČS ZO SZV 2013. Plán činnosti 2014. 4. Správa o hospodárení v roku 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014. 5. Správa kontrolnej a revíznej komisie RZ SZV. 6. Prezentácia a praktické ukážky použitia mäkkej chémie na boj proti varroóze, prevzatie odparovačov kyseliny mravčej a liečiva thymovar pre každú organizáciu v kraji. 7. Diskusia(vystúpenie hostí – KVPS, plemenárska inšpekcia, NR SR, VÚC BB) 8. Návrh na uznesenie. 9. Záver. Počas programu bude podaný obed a ZO dostanú po jednom odparovači KM a liečiva Thymovar.Všetky pôžitky sú podmienené uhradením členského príspevku na RZ – nutné preukázať pri prezentácii. Preto prosíme ZO, nahlásiť záväznú účasť jedného funkcionára do 30.6.2014, do 12.00 hod. na adresu: jan.pis10@gmail.com, alebo 0904 401600. Príďte s návrhom zo ZO, či urobíme v roku 2014 odbornú exkurziu do Ostravy na Výstavu vynálezcov a zlepšovateľov vo včelárstve, alebo na včelársku farmu p. Kolomého v ČR, alebo obidve, s prispením účastníka. Tešíme sa na vašu aktívnu účasť. Výbor SZV RZ BBSK