EXKURZIA dňa 27.9. 2014, XIX. konferencia zlepšovateľov a vynálezcov spojená s medzinárodnou včelárskou výstavou v Ostrave.

Výbor RZ SZV BBSK, pripravuje exkurziu na XIX konferenciu zlepšovateľov a vynálezcov, spojenú s medzinárodnou včelárskou  výstavou v Ostrave – Černá louka, dňa 27.9.2014 (sobota).

Výbor RZ SZV BBSK, pripravuje exkurziu na XIX konferenciu zlepšovateľov a vynálezcov, spojenú s medzinárodnou včelárskou  výstavou v Ostrave – Černá louka, dňa 27.9.2014 (sobota).
Pre veľký záujem plánujeme dva autobusy a to od Rimavskej Soboty a od Žarnovice, obidva cez Banskú Bystricu.Účastnícky poplatok na účastníka je 10 €, poukážte cez vašu ZO SZV na účet RZ: 4014989380/7500, do variabilného symbolu uveďte číslo vašej ZO SZV.Menný zoznam s dátumom úhrady poplatku posielajte na adresu: jan.pis10@gmail.com. Info na tel.č. 0904401600. K zoznamu uveďte plánované miesto nástupu. Presný čas odchodu a zastávky zverejníme po obsadení obidvoch autobusov. Predpokladaný odchod z RS asi o pol štvrtej, zo Žarnovice asi o štvrtej, návrat do BB medzi 19. a 20. hodinou. Snažte sa prihlasovať maximálne 5 členov, ostatných veďte ako náhradníkov. Uzávierka prihlášok do 20.9., ak sa do tohoto dátumu nenaplnia autobusy, priberieme aj náhradníkov. Do zoznamu vás zapíšeme až po zaplatení príspevku.

Vstupné na výstavu je 80 Kč, pre dôchodcov, študentov, deti a ZŤP je 60 Kč. V eurách sa vstupné  platiť nedá. Asi 10 minút pešej chôdze od výstaviska je zmenáreň, ale najlepšie je zameniť si doma. Program konferencie je na web stránke SZV v obežníku č. 4/2014.