Členské pre SZV RZ BBSK pre rok 2015

Vážení priatelia, funkcionári ZO SZV RZ BBSK,

oznamjeme vám, že členské pre rok 2015 zostalo nezmenené, je vo výške 0,10 €(10 centov) za včelstvo. Členské poukážte na číslo účtu: 4014989380/7500 (ČSOB), IBAN:SK297500 0000 004014989380. Do variabilného symbolu uveďte číslo vašej ZO SZV.

Výbor SZV RZ BBSK.

Vážení priatelia, funkcionári ZO SZV RZ BBSK,

oznamjeme vám, že členské pre rok 2015 zostalo nezmenené, je vo výške 0,10 €(10 centov) za včelstvo. Členské poukážte na číslo účtu: 4014989380/7500 (ČSOB), IBAN:SK297500 0000 004014989380. Do variabilného symbolu uveďte číslo vašej ZO SZV.

Výbor SZV RZ BBSK.