Šťastné Vianoce a PF 2015

Šťastné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov,

veľa osobných, pracovných a včelárskych úspechov

Šťastné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov,

veľa osobných, pracovných a včelárskych úspechov

v novom roku 2015 želá

SZV RZ BBSK.