Exkurzia J. Kolomý 1.8.2015, poplatok

Zápisné na exkurziu J.Kolomého, 1.8. 2015 vo výške 10 € za účastníka uhraďte na č.ú.:4014989380/7500 (ČSOB), IBAN:SK297500 0000 004014989380, do 15.7.2015.Kto nezaplatí do tohoto termínu, bude vyškrtnutý zo zoznamu. Pokiaľ platíte z účtu, do VS píšte číslo organizácie, pokiaľ platíte poštovou poukážkou, do oznamu pre prijímateľa vpíšte mená účastníkov. JP

Zápisné na exkurziu J.Kolomého, 1.8. 2015 vo výške 10 € za účastníka uhraďte na č.ú.:4014989380/7500 (ČSOB), IBAN:SK297500 0000 004014989380, do 15.7.2015.Kto nezaplatí do tohoto termínu, bude vyškrtnutý zo zoznamu. Pokiaľ platíte z účtu, do VS píšte číslo organizácie, pokiaľ platíte poštovou poukážkou, do oznamu pre prijímateľa vpíšte mená účastníkov. JP