OZNAM – cukor, exkurzia, AUVL

-Oznamujeme všetkým členom ZO SZV, že záujem o ponúkaný hrubozrnný cukor z ČR môžete ešte nahlásiť na adresu SOŠ Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici.

– Pre veľký záujem členov sa plánovaná exkurzia v roku 2013 na včelnicu pána Kolomého v ČR uskutoční v mesiaci august 2013.

– Asistentom úradného veterinárneho lekára, ktorých platnosť certifikátov skončila v roku 2012, bude príslušnou  RVPS predĺžená na ďalšie obdobie (min. 1 rok), môžu teda aj v roku 2013 vykonávať prehliadky a liečenie včelstiev.

 

-Oznamujeme všetkým členom ZO SZV, že záujem o ponúkaný hrubozrnný cukor z ČR môžete ešte nahlásiť na adresu SOŠ Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici.

– Pre veľký záujem členov sa plánovaná exkurzia v roku 2013 na včelnicu pána Kolomého v ČR uskutoční v mesiaci august 2013.

– Asistentom úradného veterinárneho lekára, ktorých platnosť certifikátov skončila v roku 2012, bude príslušnou  RVPS predĺžená na ďalšie obdobie (min. 1 rok), môžu teda aj v roku 2013 vykonávať prehliadky a liečenie včelstiev.

 

                                                                                                         Výbor SZV RZ BBSK