Aktív SZV RZ BBSK s kurzom 4. júla 2013 v Banskej Bystrici

P O Z V Á N K A Vážení funkcionári ZO SZV RZ BBSK, pozývame Vás na krajský aktív s kurzom SZV, ktorý sa uskutoční dňa 4. júla 2013(štvrtok-piatok je voľno), o 15.00 hod.v jedálni SOŠ v Banskej Bystrici – Sásovej, Pod Bánošom 80 (spoje MHD z hlavnej stanice č.28, z malej stanice č.26) Program: 1. Prezentácia, otvorenie, privítanie hostí. 2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 3. Hodnotiaca správa záverov VČS ZO SZV 2013. Plán činnosti 2013. 4. Správa o hospodárení v roku 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013. 5.

P O Z V Á N K A Vážení funkcionári ZO SZV RZ BBSK, pozývame Vás na krajský aktív s kurzom SZV, ktorý sa uskutoční dňa 4. júla 2013(štvrtok-piatok je voľno), o 15.00 hod.v jedálni SOŠ v Banskej Bystrici – Sásovej, Pod Bánošom 80 (spoje MHD z hlavnej stanice č.28, z malej stanice č.26) Program: 1. Prezentácia, otvorenie, privítanie hostí. 2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 3. Hodnotiaca správa záverov VČS ZO SZV 2013. Plán činnosti 2013. 4. Správa o hospodárení v roku 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013. 5. Správa kontrolnej a revíznej komisie RZ SZV, 6. Kurz – organické kyseliny pri liečení včelstiev, praktické cvičenia s dávkovačmi,prevzatie aplikátorov na dávkovanie kyselín a chovných úlikov, pre každú ZO SZV v kraji. 7. Diskusia(vystúpenie hostí). 8. Návrh na uznesenie. 9. Záver. POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! Ešte je voľných pár miest na Apimondiu do Kijeva, preto sa urýchlene nahláste na sekretariát, alebo na dole uvedenú adresu, alebo telefónne číslo. Výbor SZV RZ BBSK schválil účastníkom Apimondie v Kijeve príspevok 50 €. Počas programu bude podaný obed a ZO dostanú po jednom dávkovači kyseliny šťaveľovej a chovného úlika na matky. Všetky pozornosti sú podmienené uhradením členského príspevku na RZ – preukázať pri prezentácii. Preto prosíme ZO, nahlásiť záväznú účasť jedného funkcionára do 1.7.2013, do 12.00 hod. na adresu: jan.pis10@gmail.com, alebo 0904 401600. Výbor SZV RZ BBSK