Exkurzia SZV RZ BBSK na Farmu J. Kolomého 17.8. 2013 – sobota

Dňa 17.8. 2013, v sobotu, uskutoční SZV RZ Banská Bystrica exkurziu na včelársku Farmu Jána Kolomého na Moravu. Bližší program, organizáciu a trasu upresníme po prihlásení sa záujemcov (na web stránke RZ), ktorý je obmedzený na 45, preto po naplnení počtu už nebude možné sa prihlasovať.Termín uzávierky prihlasovania je do 31.7. 2013. RZ hradí cestu a prehliadku farmy. Prihlásiť sa môžete na adrese: jan.pis10@gmail.com, alebo telef.: 0904 401600

Výbor RZ SZV BBSK

Dňa 17.8. 2013, v sobotu, uskutoční SZV RZ Banská Bystrica exkurziu na včelársku Farmu Jána Kolomého na Moravu. Bližší program, organizáciu a trasu upresníme po prihlásení sa záujemcov (na web stránke RZ), ktorý je obmedzený na 45, preto po naplnení počtu už nebude možné sa prihlasovať.Termín uzávierky prihlasovania je do 31.7. 2013. RZ hradí cestu a prehliadku farmy. Prihlásiť sa môžete na adrese: jan.pis10@gmail.com, alebo telef.: 0904 401600

Výbor RZ SZV BBSK