Székesfehérvár 22.2. 2014 menný zoznam

Skontrolujte si či sme na niekoho nezabudli, alebo je tam niekto kto tam nepatrí!

Skontrolujte si či sme na niekoho nezabudli, alebo je tam niekto kto tam nepatrí!

Székesfehérvár 22.2. 2014 Meno, priezvisko: ZO SZV, nástup:: 1. PhDr. Ján Repka BB 2. Pavol Ondrejkov BB(Placht.) 3. Mgr. Eva Kováčová NB 4. Daniel Fodor BB 5. Ján Jackuliak BB 6. Jackuliaková BB 7. Štefan Dojčár BB(ZV) 8. Marianna Beňovská BB 9. Dušan Murgaš SĽ(BB) 10. Adam Murgaš 11. Michal Dávid 12. Dušan valent 13. Martin Jakuš 14. Ján Fraňo 15. Juraj Kožiak 16. Matej Nébus 17. Petra Nébusová 18. Jozef Čimbara ? 19. JanaPolónyová ? 20. Ing. Kamil Kordík Ľubiet.(BB) 21. Ján Kútny 22. Miroalsav Kellner 23. Ivan Štefanovský 24. Peter Holík 25. Ján Hraško Poniky Huta(BB) 26. Vladimír Baláž Hriň.(ZV) 27. Balážová 28. Peter Svoreň 29. Viera Svoreňová 30. Ing. Štefan Udvardy 31. Mikuláš Stupár 32. Ing.Eva Kontšeková 33. Ondrej Tereň Vígl.(ZV) 34. Borivoj Melicherčík 35. Miroslav Ďurica 36. Ján Ratkovský Dobr.Niva(ZV) 37. Štefan Paľov 38. Peter Moravčík 39. Viera Kršiaková 40. Vladimír Parobok 41. Andrej Krahulec 42. Ľubomír Krátky Hliník 43. Vladimír Môcik 44. Jozef Hudec 45. Ing. Július Dražo 46. Ivan Danko 47. Juraj Vajda NB 48. Peter Zimerman 49. Ing. Ľudovít Vozár 50. Mgr. Ján Píš 51. Ján Soboňa (ZV)  52. Arnold Tóth.