Székesfehérvár 22.2. 2014 menný zoznam

Skotrolujte si, či je v zozname každý kto sa prihlásil!

Székesfehérvár 22.2. 2014

Meno, priezvisko: ZO SZV, nástup::

1. PhDr. Ján Repka BB

2. Pavol Ondrejkov BB(Placht.)

3. Mgr. Eva Kováčová NB

4. Daniel Fodor BB

5. Ján Jackuliak BB

6. Jackuliaková BB

7. Štefan Dojčár BB(ZV)

8. Marianna Beňovská BB

Skotrolujte si, či je v zozname každý kto sa prihlásil!

Székesfehérvár 22.2. 2014

Meno, priezvisko: ZO SZV, nástup::

1. PhDr. Ján Repka BB

2. Pavol Ondrejkov BB(Placht.)

3. Mgr. Eva Kováčová NB

4. Daniel Fodor BB

5. Ján Jackuliak BB

6. Jackuliaková BB

7. Štefan Dojčár BB(ZV)

8. Marianna Beňovská BB

9. Dušan Murgaš SĽ(BB)

10. Adam Murgaš

11. Michal Dávid

12. Dušan valent

13. Martin Jakuš

14. Ján Fraňo

15. Juraj Kožiak

16. Matej Nébus

17. Petra Nébusová

18. Jozef Čimbara ?

19. JanaPolónyová ?

20. Ing. Kamil Kordík Ľubiet.(BB)

21. Ján Kútny

22. Miroalsav Kellner

23. Ivan Štefanovský

24. Peter Holík

25. Ján Hraško Poniky Huta(BB)

26. Vladimír Baláž Hriň.(ZV)

27. Balážová

28. Peter Svoreň

29. Viera Svoreňová

30. Ing. Štefan Udvardy

31. Mikuláš Stupár

32. Ing.Eva Kontšeková

33. Ondrej Tereň Vígl.(ZV)

34. Borivoj Melicherčík

35. Miroslav Ďurica

36. Ján Ratkovský Dobr.Niva(ZV)

37. Štefan Paľov

38. Peter Moravčík

39. Viera Kršiaková

40. Vladimír Parobok

41. Andrej Krahulec

42. Ľubomír Krátky Hliník

43. Vladimír Môcik

44. Jozef Hudec

45. Ing. Július Dražo

46. Ivan Danko

47. Juraj Vajda NB

48. Peter Zimerman

49. Ing. Ľudovít Vozár

50. Mgr. Ján Píš

51. Ján Soboňa ZV

52. Arnold Tóth