Exkurzia J. Kolomému, 20.8.2016

Na 20.8. 2016, pripravujeme odbornú exkurziu p. Jánovi Kolomému, včelárskemu veľkopodnikateľovi na Moravu. V prípade záujmu navštívime aj včelárske múzeum so včelárskym domom v Chleboviciach.Prihlasujte sa na adresu: jan.pis10@gmail.com. Účastnícky poplatok 10 € poukážte na č.ú. 4014989380/7500 (ČSOB), IBAN:SK297500 0000 004014989380. Trasa autobusu: Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Bruntál. Zastávky a časový rozpis včas oznámime, po prihlásení účastníkov.

Na 20.8. 2016, pripravujeme odbornú exkurziu p. Jánovi Kolomému, včelárskemu veľkopodnikateľovi na Moravu. V prípade záujmu navštívime aj včelárske múzeum so včelárskym domom v Chleboviciach.Prihlasujte sa na adresu: jan.pis10@gmail.com. Účastnícky poplatok 10 € poukážte na č.ú. 4014989380/7500 (ČSOB), IBAN:SK297500 0000 004014989380. Trasa autobusu: Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Bruntál. Zastávky a časový rozpis včas oznámime, po prihlásení účastníkov. Info na tel.č. 0904 401600.

Regionálna konferencia SZV RZ BBSK, 24.6. 2016 o 15.30 hod. v SOŠ BB

Vážení delegáti XI. VZ SZV,

pozývame vás na regionálnu konferenciu RZ BBSK, ktorá sa uskutoční
dňa 24.6. 2016 o 15.30 hod. v jedálni SOŠ včelárskej v Banskej Bystrici, Pod Bánošom 80.

Programom:
1.(od 15.30 do 16.00 hod. prezentácia) Otvorenie
2.Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3.Hodnotiaca správa za uplynulé obdobie a program činnosti v regióne
na roky 2016-2020
4.Správa o hospodárení za obdobie od roku 2012
5.Správa kontrolnej a revíznej komisie

Vážení delegáti XI. VZ SZV,

pozývame vás na regionálnu konferenciu RZ BBSK, ktorá sa uskutoční
dňa 24.6. 2016 o 15.30 hod. v jedálni SOŠ včelárskej v Banskej Bystrici, Pod Bánošom 80.

Programom:
1.(od 15.30 do 16.00 hod. prezentácia) Otvorenie
2.Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3.Hodnotiaca správa za uplynulé obdobie a program činnosti v regióne
na roky 2016-2020
4.Správa o hospodárení za obdobie od roku 2012
5.Správa kontrolnej a revíznej komisie
6.Vyhodnotenie uznesení z výročných členských schôdzí ZO SZV, predložené návrhy na zmenu Stanov SZV a prípadné návrhy diskusných príspevkov na Valné zhromaždenie SZV
7.Schválenie programu činnosti v regióne na roky 2016-2020
8.Schválenie členov jednotlivých komisií z regiónu pre prípravu XI. VZ SZV*
9. Diskusia (Prerokovanie návrhu na stanovenie limitov v novom nariadení vlády o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi)
10.Voľby predsedu regionálneho výboru, Regionálneho predsedu kontrolnej a revíznej skupiny a členov Regionálneho výboru a Kontrolnej a revíznej skupiny
10.Schválenie uznesenia z regionálnej konferencie
11.Záver
Počas programu sa uskutoční metodická prednáška s prezentáciou k aplikácii organických kyselín pri liečení včelstiev s predvedením aplikátora ako aj podložky na diagnostiku napadnutia, ktoré potom dostane každý prítomný delegát.
Počas konania rokovania bude podané občerstvenie, preto prosíme záväzné nahlásenie vašej účasti do 15.6. 2016 do 12.00 hod.(jan.pis10@gmail.com, 0904 401600)

Tešíme sa na vašu aktívnu účasť,
Regionálny výbor SZV BBSK

*Prosíme návrhy členov SZV do nasledovných pracovných komisií za RZ BBSK:
1. Komisia pre úpravu Stanov SZV
2. Komisia pre úpravu Volebného poriadku SZV
3. Komisia pre úpravu Rokovacieho poriadku SZV
4. Komisia pre úpravu Organizačného poriadku SZV
5. Komisia pre úpravu Svojpomocného fondu SZV
6. Komisia pre úpravu Smernice pre činnosť ÚKRK SZV, Regionálnych revíznych komisií a Revíznych komisií ZO SZV
7. Komisia pre prípravu Etického kódexu člena SZV
8. Komisia pre prípravu Smernice o hospodárení SZV

Exkurzia Szekesfehervar, 27.2. 2016

                                         Za  nápadmi aj  nákupmi do Székesfeherváru  

                                         Za  nápadmi aj  nákupmi do Székesfeherváru  

       Už tradične,  v rámci vzdelávaco – exkurznej činnosti zakotvenej v pláne činnosti, uskutočnila Banskobystrická Regionálna zložka SZV v poslednú februárovú sobotu poznávací zájazd na jarné medzinárodné výstavno –  predajné včelárske trhy   do maďarského mesta Székesfehervár. Výstava sa uskutočnila v klimatizovanej športovej hale a v jej okolí s výstavnou plochou 7000 m?, kde sa prezentovalo vyše 100 tuzemských a zahraničných vystavovateľov, vrátane slovenských. S počtom vystavovateľov a návštevníkov sa radí medzi najväčšie včelárske výstavy v Európe. Okrem našej autobusovej výpravy so 49 účastníkmi sme na výstave stretávali aj včelárov takmer z celého Slovenska od východu až po západ, ktorí prišli najmä za nákupmi, ale aj pre získanie nových informácií a inšpirácií zo všetkých oblastí európskeho a svetového včelárstva. Okrem výstavných a predajných stánkov sa konal aj sprievodný program s odbornými prednáškami v maďarskom jazyku. Jazyková bariéra, hoci značná, nebola až takým problémom, pretože tam bolo množstvo Slovákov z maďarsky hovoriaceho územia, ktorí nám pomáhali pri získavaní informácií o vystavovaných a predávaných včelárskych zariadeniach a potrebách. Sortiment bol naozaj pestrý, od tých najzákladnejších až po zložité automatické  spracovateľské linky. Nielen pestrosť vystavovaných a ponúkaných potrieb pri včelárení, ale aj ich zaujímavé cenové relácie boli lákadlom pre nás Slovákov. Obdivovali sme najmä pružnosť a flexibilitu výrobcov a predajcov s akou dokázali uspokojovať požiadavky nás zákazníkov, ktorí včelárime v rozdielnych technicko – prevádzkových, ale  aj prírodných podmienkach. Hoci sme už opakovane navštívili túto výstavu, naši členovia sa neustále dožadujú poriadať takéto   podujatia, vždy majú čo obdivovať a kupovať pre zlepšenie a uľahčenie svojej včelárskej praxe. Príťažlivé pre našich účastníkov boli najmä výrobky z nerezu, ťahané pletivo (nerez, hliník, oceľ) pre zasieťované dná úľov, materské mriežky, mriežky na odber propolisu, ochranné pomôcky a pod. Lákadlom sa stali aj včelársky zaujímavé osivá včelomilných rastlín, ďalej  výpestky drevín, ako sú agáty, vŕby, evódie, rýchlo rastúce  paulownie a iné, vo veľmi, pre nás zaujímavých cenách.
       Na svoje si prišli aj mlsné jazýčky návštevníkov pri ochutnávke medov, medovín a predaji medového pečiva s ich  širokou ponukou. Pomerne široké zastúpenie mali aj spracovatelia vosku a predajcovia medzistienok, u ktorých ste si mohli v dohodnutých cenách vybaviť výmenu vosku za medzistienky v rôznych mierach aj pre budúci rok. Mňa osobne najviac zaujali ohrievacie elektrické pásy s termostatom, na stekucovanie medu v rôznych veľkostiach a prijateľných cenách.
     Zo zahraničných vystavovateľov a predajcov boli pre nás zaujímaví najmä Ukrajinci, kde nám nerobila problémy ani komunikácia v ruskom jazyku, s ktorými sme dohodli aj na  užšiu spoluprácu v rámci národných včelárskych výstav a osobných návštev autobusových výprav. O množstve návštevníkov svedčila aj tlačenica pri stánkoch a neustále prúdiaci dav ľudí popri vystavovateľoch. Výhodou pre nás bola aj možnosť platby nielen vo forintoch, ale aj v eurách, na ktorú predajcovia pomerne ochotne pristupovali. Čo bolo pre nás ešte zaujímavé, boli rôzne pomôcky pre uľahčenie včelárovej práce, čo sme si samozrejme sfotografovali a našou snahou bude vyrobiť si to svojpomocne doma. Inšpirácií a nápadov bolo naozaj dosť takmer na každom kroku. Štyri hodiny pobytu na výstavisku nám bohato stačili a o dvanástej hodine sme sa mohli vracať domov.
     S plnými náručiami a spokojnosťou sme sa vracali do autobusu, ktorý parkoval v blízkosti výstaviska. Lúčili sme sa so želaním zopakovať podobnú exkurziu aj v budúcom roku.

                                                                                                                                                                              jp

 

 

 

 

 

Exkurzia Szekesfehervar, 27.2. 2016, zastávky a čas odchodu autobusu

ZASTÁVKY a časy odchodov autobusu 27.2. 2016:

Banská Bystrica SOŠ                            4.00 hod.

Zvolen Zeleznicna stanica                     4.25 hod.

Žiar nad Hronom OMF                           4.50 hod.

ZASTÁVKY a časy odchodov autobusu 27.2. 2016:

Banská Bystrica SOŠ                            4.00 hod.

Zvolen Zeleznicna stanica                     4.25 hod.

Žiar nad Hronom OMF                           4.50 hod.

Zarnovica Motel                                    5.10 hod.     

Nová Baňa Benz. Slovnaft                     5.20 hod.

Šurany                                                 6:25 hod.

Szekesfeh                                             8:00 hod.

Odporúčame účastníkom byť na zastávkach radšej o 10 minút skôr, aby sme sa nezdržiavali v prípade skoršieho príchodu.

Identifikačné čísla ZO SZV

Priatelia včelári,
tu nájdete čísla vašej ZO SZV, ktoré vždy uvádzajte pri akejkoľvek platbe:

Číslo ZO SZV Názov ZO SZV
1 Bánovce nad Bebravou
2 Banská Bystrica
3 Banská Bystrica – Kremnička
4 Banská Štiavnica
5 Bardejov
6 Bátovce
7 Belá nad Cirochou
8 Beluša
9 Borský Mikuláš
10 Bošáca
11 Bratislava
12 Brezno
14 Budkovce
15 Čadca
16 Čaka
17 Čebovce
18 Detva
19 Divín
20 Dobrá Niva
21 Dobšiná
24 Dolné Strháre
25 Dunajská Streda
26 Fiľakovo
27 Galanta
28 Gbelce
29 Gelnica
30 Giraltovce
31 Halič
32 Hliník nad Hronom
33 Hnúšťa
34 Hontianske Tesáre
36 Hrachovo

Priatelia včelári,
tu nájdete čísla vašej ZO SZV, ktoré vždy uvádzajte pri akejkoľvek platbe:

Číslo ZO SZV Názov ZO SZV
1 Bánovce nad Bebravou
2 Banská Bystrica
3 Banská Bystrica – Kremnička
4 Banská Štiavnica
5 Bardejov
6 Bátovce
7 Belá nad Cirochou
8 Beluša
9 Borský Mikuláš
10 Bošáca
11 Bratislava
12 Brezno
14 Budkovce
15 Čadca
16 Čaka
17 Čebovce
18 Detva
19 Divín
20 Dobrá Niva
21 Dobšiná
24 Dolné Strháre
25 Dunajská Streda
26 Fiľakovo
27 Galanta
28 Gbelce
29 Gelnica
30 Giraltovce
31 Halič
32 Hliník nad Hronom
33 Hnúšťa
34 Hontianske Tesáre
36 Hrachovo
37 Hriňová
38 Hrušov
39 Humenné
40 Hurbanovo
41 Ilava
42 Ipeľský Sokolec
43 Jelšava
44 Jesenské
45 Kežmarok
46 Klenovec
48 Komárno
49 Košice
50 Kozárovce
51 Kráľová pri Senci
52 Kráľovský Chlmec
53 Krásna Lúka
54 Kremnica
55 Krupina
56 Kysucké Nové Mesto
57 Lenartovce
58 Levice
59 Levoča
60 Liptovský Hrádok
61 Liptovský Mikuláš
62 Lučenec
63 Ľubietová
64 Lúky
65 Malacky
66 Martin
67 Medzilaborce
68 Michalovce
69 Modrý Kameň
70 Moldava nad Bodvou
71 Moravský Svätý Ján
72 Myjava
73 Mýtna
74 Námestovo
75 Nitra
76 Nová Baňa
77 Nové Mesto nad Váhom
78 Nové Zámky
79 Očová
80 Partizánske
81 Pezinok
82 Piešťany
83 Polomka
84 Poltár
85 Poniky-Huta
86 Poprad
87 Považská Bystrica
88 Prešov
89 Príbelce
90 Prievidza
91 Púchov
92 Rajec
93 Revúca
94 Rimavská Sobota
95 Rožňava
96 Ružomberok
97 Sabinov
98 Sečovce
99 Senec
100 Senica
101 Sereď
102 Skalica
104 Sliač
105 Slovenská Ľupča
106 Snina
107 Sobrance
108 Sološnica
109 Spišská Nová Ves
110 Spišská Stará Ves
111 Spišské Bystré
112 Stakčín
113 Stará Bystrica
114 Stará Ľubovňa
115 Stará Turá
116 Streda nad Bodrogom
117 Stropkov
118 Stupava
119 Svidník
120 Šahy
121 Šaľa
122 Šamorín
123 Šaštín-Stráže
124 Štítnik
125 Štúrovo
126 Šurany
127 Topoľčany
128 Tornaľa
129 Trebišov
130 Trenčín
131 Trstená
132 Trnava
133 Turčianske Teplice
134 Turzovka
135 Varín
136 Veľké Kapušany
137 Veľké Leváre
138 Veľké Úľany
139 Veľký Meder
140 Vígľaš
141 Vinica
142 Vráble
143 Vranov nad Topľou
144 Vysoké Tatry
145 Zlaté Moravce
146 Zvolen
147 Želiezovce
148 Žiar nad Hronom
149 Žilina
150 Zemplínske Hámre
151 Považan
160 Zoltána Falubu – Bretka
161 ZO SZV pri SOŠ lesníckej v Prešove

Tu nájdete čísla vašej základnej organizácie

Priatelia včelári, tunájdete číslo vašej ZO SZV, ktoré uvádzajte vždy pri platbách či už členského alebo iných……

Priatelia včelári, tunájdete číslo vašej ZO SZV, ktoré uvádzajte vždy pri platbách či už členského alebo iných…… Číslo ZO SZV Názov ZO SZV 1 Bánovce nad Bebravou 2 Banská Bystrica 3 Banská Bystrica – Kremnička 4 Banská Štiavnica 5 Bardejov 6 Bátovce 7 Belá nad Cirochou 8 Beluša 9 Borský Mikuláš 10 Bošáca 11 Bratislava 12 Brezno 14 Budkovce 15 Čadca 16 Čaka 17 Čebovce 18 Detva 19 Divín 20 Dobrá Niva 21 Dobšiná 24 Dolné Strháre 25 Dunajská Streda 26 Fiľakovo 27 Galanta 28 Gbelce 29 Gelnica 30 Giraltovce 31 Halič 32 Hliník nad Hronom 33 Hnúšťa 34 Hontianske Tesáre 36 Hrachovo 37 Hriňová 38 Hrušov 39 Humenné 40 Hurbanovo 41 Ilava 42 Ipeľský Sokolec 43 Jelšava 44 Jesenské 45 Kežmarok 46 Klenovec 48 Komárno 49 Košice 50 Kozárovce 51 Kráľová pri Senci 52 Kráľovský Chlmec 53 Krásna Lúka 54 Kremnica 55 Krupina 56 Kysucké Nové Mesto 57 Lenartovce 58 Levice 59 Levoča 60 Liptovský Hrádok 61 Liptovský Mikuláš 62 Lučenec 63 Ľubietová 64 Lúky 65 Malacky 66 Martin 67 Medzilaborce 68 Michalovce 69 Modrý Kameň 70 Moldava nad Bodvou 71 Moravský Svätý Ján 72 Myjava 73 Mýtna 74 Námestovo 75 Nitra 76 Nová Baňa 77 Nové Mesto nad Váhom 78 Nové Zámky 79 Očová 80 Partizánske 81 Pezinok 82 Piešťany 83 Polomka 84 Poltár 85 Poniky-Huta 86 Poprad 87 Považská Bystrica 88 Prešov 89 Príbelce 90 Prievidza 91 Púchov 92 Rajec 93 Revúca 94 Rimavská Sobota 95 Rožňava 96 Ružomberok 97 Sabinov 98 Sečovce 99 Senec 100 Senica 101 Sereď 102 Skalica 104 Sliač 105 Slovenská Ľupča 106 Snina 107 Sobrance 108 Sološnica 109 Spišská Nová Ves 110 Spišská Stará Ves 111 Spišské Bystré 112 Stakčín 113 Stará Bystrica 114 Stará Ľubovňa 115 Stará Turá 116 Streda nad Bodrogom 117 Stropkov 118 Stupava 119 Svidník 120 Šahy 121 Šaľa 122 Šamorín 123 Šaštín-Stráže 124 Štítnik 125 Štúrovo 126 Šurany 127 Topoľčany 128 Tornaľa 129 Trebišov 130 Trenčín 131 Trstená 132 Trnava 133 Turčianske Teplice 134 Turzovka 135 Varín 136 Veľké Kapušany 137 Veľké Leváre 138 Veľké Úľany 139 Veľký Meder 140 Vígľaš 141 Vinica 142 Vráble 143 Vranov nad Topľou 144 Vysoké Tatry 145 Zlaté Moravce 146 Zvolen 147 Želiezovce 148 Žiar nad Hronom 149 Žilina 150 Zemplínske Hámre 151 Považan 160 Zoltána Falubu – Bretka 161 ZO SZV pri SOŠ lesníckej v Prešove

EXKURZIA Székesfehérvár – Včelárska výstava 27.2. 2016 – sobota

Priatelia včelári,

Priatelia včelári,
SZV RZ BBSK sa rozhodla na základe požiadaviek členov a po dobrých referenciách z minulej exkurzie uskutočniť opäť odbornú včelársku exkurziu na Včelársku výstavu s predajnými trhmi v MR Székesfehérvári, dňa 27.2. 2016(sobota), (najväčšia v strednej Európe). Odchod bude z BB, smer ZV, ZH, ZC, NZ…Zastávky a časy odchodu budú uverejnené po naplnení autobusu. Zápisné vo výške 10 € za účastníka uhraďte na č.ú.:4014989380/7500 (ČSOB), IBAN:SK297500 0000 004014989380,(VS uveďte číslo vašej ZO SZV) Po uhradení čiastky pošlite zoznam prihlásených na adresu: jan.pis10@gmail.com, info na tel.č. 0904 401 600. Po naplnení stavu bude oznam na našej stránke o ukončení prihlasovania.
Výbor RZ SZV BBSK

Členské pre SZV RZ BBSK pre rok 2016

Vážení priatelia, funkcionári ZO SZV RZ BBSK,

oznamujeme vám, že členské pre rok 2016 zostalo nezmenené, je vo výške 0,10 €(10 centov) za včelstvo. Členské poukážte na číslo účtu: 4014989380/7500 (ČSOB), IBAN:SK297500 0000 004014989380. Do variabilného symbolu uveďte číslo vašej ZO SZV.

Výbor SZV RZ BBSK.

Vážení priatelia, funkcionári ZO SZV RZ BBSK,

oznamujeme vám, že členské pre rok 2016 zostalo nezmenené, je vo výške 0,10 €(10 centov) za včelstvo. Členské poukážte na číslo účtu: 4014989380/7500 (ČSOB), IBAN:SK297500 0000 004014989380. Do variabilného symbolu uveďte číslo vašej ZO SZV.

Výbor SZV RZ BBSK.