Exkurzia J, Kolomý, 1.8. 2015, zastávky a časy odchodu autobusu


Zastávky a čas odchodu autobusu na exkurziu J. Kolomého:

Nová Baňa (Nám. sv. alžbety)            3.30 hod.

Žarnovica (Motel)                              3.40 hod.

Bzenica zast,                                     3.45 hod.

Hliník N. Hronom Hlav. cesta-zast.     3.50 hod.


Zastávky a čas odchodu autobusu na exkurziu J. Kolomého:

Nová Baňa (Nám. sv. alžbety)            3.30 hod.

Žarnovica (Motel)                              3.40 hod.

Bzenica zast,                                     3.45 hod.

Hliník N. Hronom Hlav. cesta-zast.     3.50 hod.

Žiar nad Hronom  (OMF)                    4.00 hod.

Zvolen (Lidl pri autobusovej stanici)   4.20 hod.

Banská Bystrica (SOŠ včelarska)        4.45 hod.

BRUNTÁL                                          9.00 hod.

Časy sú len orientačné, buďte aspon 10 minút pred plánovaným odchodom.

Výbor SZV RZ BBSK

Z krajskej konferencie SZV RZ BBSK, konaného 26.6. 2015

Vážení hostia, vážený pán predseda ZSV a SZV, milé dámy, vážení páni,
dovoľte, aby som vás v mene výboru SZV RZ BBSK, čo najsrdečnejšie privítal na dnešnom aktíve delegátov a funkcionárov ZO SZV BBSK.
Počet včelárov a včelstiev v našom kraji sa podarilo v ostatných rokoch nielen stabilizovať, ale aj zvýšiť na tento stav:
Kraj: (RVPS) Počet včelstiev: Počet včelárov
2013 k 30.9.2014 2013 k 30.9.2014
BB 6 698 7435 546 571
LC 6 297 6791 273 291
RS 9 428 11306 508 565

Vážení hostia, vážený pán predseda ZSV a SZV, milé dámy, vážení páni,
dovoľte, aby som vás v mene výboru SZV RZ BBSK, čo najsrdečnejšie privítal na dnešnom aktíve delegátov a funkcionárov ZO SZV BBSK.
Počet včelárov a včelstiev v našom kraji sa podarilo v ostatných rokoch nielen stabilizovať, ale aj zvýšiť na tento stav:
Kraj: (RVPS) Počet včelstiev: Počet včelárov
2013 k 30.9.2014 2013 k 30.9.2014
BB 6 698 7435 546 571
LC 6 297 6791 273 291
RS 9 428 11306 508 565
VK 6 343 7696 220 280
ZV 8 449 10593 541 650
ZH 5 518 7359 422 587
42 733 51180 2 510 2944

Stretávame sa po ukončení výročných ČS, ktoré prebehli takmer vo všetkých organizáciách, no nemáme k tomu patričnú dokumentáciu, viď tabuľka:
Konanie VČS 2014, zaslanie materiálov
ZO SZV:
1.Banská Bystrica ÁNO
—————————————————————————————————————–
2.BB-Kremnička ÁNO, na S-SZV neposlali
—————————————————————————————————————–
3.Banská Štiavnica ÁNO
—————————————————————————————————————–
4.Brezno ÁNO
—————————————————————————————————————–
5.Čebovce ÁNO
—————————————————————————————————————–
6.Dačov Lom ZO zrušená
—————————————————————————————————————–
7. Detva ÁNO
—————————————————————————————————————–
8. Divín ÁNO
—————————————————————————————————————–
9.Dobrá Niva ÁNO
—————————————————————————————————————–
10.Dolná Strehová ZO zrušená
—————————————————————————————————————–
11.Dolné Plachtince ZO zrušená
—————————————————————————————————————–
12.Dolné Strháre ÁNO
—————————————————————————————————————–
13. Fiľakovo ÁNO
—————————————————————————————————————–
14.Halič ÁNO
—————————————————————————————————————–
15.Hliník nad Hronom ÁNO
—————————————————————————————————————–
16.Hnúšťa ÁNO
—————————————————————————————————————–
17.Hontianske Tesáre
—————————————————————————————————————–
18.Horný Tisovník ZO zrušená
—————————————————————————————————————–
19.Hrachovo ÁNO
—————————————————————————————————————–
20.Hriňová ÁNO
—————————————————————————————————————–
21.Hrušov ÁNO
—————————————————————————————————————–
22.Jelšava ÁNO
—————————————————————————————————————–
23.Jesenské ÁNO
—————————————————————————————————————–
24.Klenovec ÁNO
25.Príbelce ÁNO

—————————————————————————————————————–
26.Kremnica ÁNO
—————————————————————————————————————–
27.Krupina
—————————————————————————————————————–
28.Lenartovce ÁNO
—————————————————————————————————————–
29.Lučenec ÁNO
—————————————————————————————————————–
30.Ľubietová
—————————————————————————————————————–
31.Modrý Kameň ÁNO, na S-SZV neposlali
—————————————————————————————————————–
33.Mýtna ÁNO
—————————————————————————————————————–
34.Nová Baňa ÁNO
—————————————————————————————————————–
35.Očová ÁNO
—————————————————————————————————————–
36.Polomka ÁNO
—————————————————————————————————————–
37.Poltár ÁNO
—————————————————————————————————————–
38.Poniky Huta ÁNO
—————————————————————————————————————–
39.Revúca ÁNO
—————————————————————————————————————–
40.Rimavská Sobota ÁNO
—————————————————————————————————————–
41.Sliač ÁNO
—————————————————————————————————————–
42.Slovenská Ľupča ÁNO
—————————————————————————————————————–
43.Tornaľa ÁNO, na S-SZV neposlali
—————————————————————————————————————–
44.Vígľaš ÁNO
—————————————————————————————————————–
45.Vinica ÁNO
—————————————————————————————————————–
46.Zvolen ÁNO
—————————————————————————————————————–
47.Žiar nad Hronom ÁNO

– 4 ZO = 43 ZO BBSK

Program VČS za rok 2014 sa konal v duchu usmernenia VV SZV, venoval sa predovšetkým zdravotnej problematike, nákupu a distribúcii liečiv, vzdelávaniu včelárov, ekonomickému hodnoteniu výnosov, stabilizácie a rozvoju včelárstva formou dotačnej politiky, čerpanie prostriedkov, žiadostiam, inventarizácii, vekovému priemeru členskej základne a pod. Za zmienku stoja tieto pripomienky a závery VČS:
-rok to bol čo sa týka znáškových pomerov priemerný, agát v roku 2014 po miernej zime a rýchlom nástupe vysokých teplôt v marci zakvitol pomerne skoro. Niekde už koncom prvej dekády mája. Včelstvá pre nepriaznivé počasie v apríli mali krátky čas v jarnom rozvoji na to, aby sa dostali do dobrej znáškovej sily. V roku 2014 bola agátová znáška podpriemerná.
– pozitívne boli hodnotené exkurzno vzdelávacie podujatia akými boli v minulom roku: : výstava APINELL v Piacenze Taliansko, v apríli bol 8. ročník Výstavy včelárskych potrieb a včelích produktov v Trenčíne, v Banskej Bystrici sa konala 5. prezentačno – predajná výstava včelárstva a včelích produktov Med a včelárstvo v priestoroch Pamätníka SNP, 9. augusta bola oslava 145. výročia založenia a 95. výročia obnovenia včelárskej organizácie na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci, v septembri bola VI. Celonárodná včelárska výstava v Banskej Bystrici, kde sme si vypočuli zaujímavé prednášky a prezreli bohatú ponuku včelárskych pomôcok, ktoré sme si mohli objednať alebo zakúpiť, 29. septembra sme usporiadali exkurziu do Ostravy na XIX. Konferenciu zlepšovateľov a vynálezcov spojenú s medzinárodnou včelárskou výstavou, na ktorej sa zúčastnilo 50 členov, kongres a výstava Apislávie v Turecku, exkurzno vzdelávací zájazd na včelársku výstavu v Szekesféhervári v MR. Na poplatok zahraničných podujatí sme našim členom prispievali čiastkou
50 € na člena.
– požiadavka zapracovať do Národného programu aj možnosť čerpania prostriedkov za obstaranie nákupu materiálu s DPH v prípade, že si včelár svojpomocne realizuje a lacnejšie vyrobí nepostrádateľné včelárske zariadenia a pomôcky.
– sprehľadniť čerpanie finančných prostriedkov zo Združenia „Slovenská včela“ podľa
Nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z., s konkrétnym uvedením občianskych združení a konkrétnych členov (včelárov), aby bolo transparentné a porovnateľné
s ostatnými organizáciami a vypracovať správu o hospodárení
za predchádzajúce obdobia od jej založenia po jednotlivých rokoch,
– spolupracovať a vymieňať informácie so susednými včelárskymi organizáciami,
– ďalšou negatívnou stránkou je ťaženie drevín, z ktorých včely berú peľ a nektár.
– v našej lokalite už pomaly nebude dostatok agátu, liesok, divých čerešní. Drevo sa neťaží len na kúrenie ale najnovšie na každom kroku stretávame firmy, ktoré spracúvajú drevo na drevotriesku, aj teraz v zimnom období v okolí včelníc a nielen, že ničia peľodajné rastliny ale rušia hlukom strojov aj včely zo zimného spánku. Keď som stretol SHR a pýtal som sa ho, prečo likviduje celé porasty liesok, šípov a i. odpovedal mi, že musí, lebo by nedostal dotácie na pôdu. A toto vidíme veľmi nepremyslené zo strany zákonov a mali by to kompetentní riešiť.
– ďalší problém pri kočovaní je doprava včelstiev za znáškou po cestných komunikáciách.
– Zákon, ktorý bol prijatý pre farmárov na presun poľnohospodárskej techniky vôbec nekomunikuje s potrebami včelárov napr. zakazuje vstup na cestu I. triedy,
– Zakazuje jazdu v nočných hodinách a za slabej viditeľnosti. Sami vidíte, že tieto nezmysly sa nemôžu premietnuť do praxe včelára. Ako vidíte, pri tvorbe tohto zákona sa naši včelársky zákonodarcovia nezúčastnili.
– problémy s čerpaním podpory pre začínajúcich včelárov, registrácia, nejasné pravidlá, meniace sa za pochodu v platnosti už daných podmienok, neskorá dodávka úľových zostáv, včelstiev, čo sa odzrkadlilo na ich sile, dochádzalo k tichej výmene matiek a pod.,
– pozitívne hodnotíme podpornú účasť starostov a primátorov obcí a miest,
– niektoré ČS požadujú znížiť narastanie byrokracie, ktorá sa stáva pre organizácie likvidačnou, administratíva je z roka na rok komplikovanejšia, nie sú stanovené presné podmienky, menia sa každý rok a na poslednú chvíľu, v niektorých organizáciách nevedia zohnať ľudí do funkcií,
– žiadajú SZV zaradiť tradičné podujatie Hradné medovanie v Modrom Kameni do kalendára národných včelárskych podujatí,
– platenie členského a znižovanie dotácií na opeľovaciu činnosť, že členské sa platí rok dopredu, ak má včelár viac včelstiev v registri musí doplácať ZO členské, ale keď mu včelstvá uhynú, nikto mu členské nevráti,
– odovzdávanie medu na Agrokomplex do súťaže je veľmi skoré pre kvalitné medovicové medy, ktoré bývajú obyčajne koncom leta,
– prístup MPRV je nekorektný čo sa týka podpory opeľovacej činnosti,
– dotazovanie a nespokojnosť s distribúciou liečiv pre ZO cez príručné sklady veterinárov podľa usmernenia SVPS 821/2015,
– zrealizovať školenia funkcionárov ZO na vedenie účtovníctva, stanoviť pravidlá a zjednotiť odmeňovanie funkcionárov, daňové odvody, priebeh kontrol v ZO,
– zmeny v podmienkach na čerpanie dotácií a iných predpisoch realizovať tak, aby tieto neboli menené počas ich vykonávacieho obdobia a predchádzať tým zbytočnému chaosu a zmätkom,
– kriticky sa vyjadrovali aj k tomu, že niektorí včelári si do žiadosti naplánujú nákup prostriedkov a potom na to zabudnú a nerealizujú ho,
– kriticky sa vyjadrovali k predaju medu z dvora, predaj pod 3 €, žiadajú stanoviť minimálne ceny slov. medov,
– nedostatky v tlačení a chybovosti členských preukazov,
– vysoký vekový priemer členov a nedostatok motivačných pák získavania mladých včelárov,
– nespokojnosť a pomalá likvidácia ZO pre nízke dotácie za opeľovaciu činnosť, vysoké členské a odvody pre SZV,
– uplynulý rok v niektorých organizáciách hodnotili ako najhorší za ostatné obdobie, čo sa týka znášky pre nepriazeň počasia a úhynu včelstiev, veterných smrští, poškodení medveďmi a pod.,
– konštatovalo sa, že nám nekontrolovane pribúda neregistrovaných včelárov, problémy s ich kontrolou,
– nespokojnosť s tým, že po všetkých odvodoch zostane včelárovi na jedno včelstvo len 1 €, podľa tých pekných rečí o pomoci včelárom je to smiešna čiastka,
– konštatovali skvalitnenie úrovne časopisu Včelár pri dodržaní dlhodobo primerane nízkej ceny, zvýšenie počtu odberateľov, pozitívne hodnotíme, že napr. v BŠ ZO prispieva odberateľom 4 € na predplatné časopisu,
– členovia sa dožadujú konania vzdelávacích podujatí formou prednášok počas včelárskych nedieľ, ktoré sa stali vo väčšine ZO tradíciou a sú pravidelnou súčasťou kalendára ich podujatí, za týmto účelom si schvaľujú členské od 5 do 20 € na člena, čo hodnotíme ako pozitívny krok,
– vytýčenie úloh v spolupráci s RVPS pri dodržiavaní opatrení na ochranu včelstiev pri ošetrovaní kvitnúcich poľnohospodárskych plodín,
– prikláňajú sa informovať členskú základňu elektronickou formou, čo je veľmi prospešný a pozitívny krok,
zaoberali sa aj rozrastajúcou sa krádežou včelstiev a majetku včelárov,
– často opakujúcou sa témou boli začínajúci včelári a ich podpora.

Plnenie plánu činnosti RZ SZV v roku 2014:
V globále môžeme konštatovať, že sa nám podarilo plniť takmer všetky vytýčené úlohy, ktoré sa odvíjali od potrieb a požiadaviek ZO a ktoré sme sa snažili realizovať aj cez žiadosť na podporný rok 2014-15. Uskutočnili sme tri prednášky a exkurzno vzdelávaciu akciu na včelárskej výstave v Székesféhervári v MR a na výstave v Ostrave, poskytli sme ZO špeciálne klietky s feromónmi na pridávanie matiek, chrániče na materské bunky, ktoré sme mali v ZO možnosť otestovať. Úzko sme spolupracovali so zástupcami NR SR, BBSK a pracovníkmi MV pri príprave a zmenách v legislatíve, týkajúcej sa činnosti včelárov a ich organizácií, zriadenie podvýboru pre včelárstvo pri NR SR ako poradného orgánu. Informácie o podujatiach sme členom poskytovali cez Web stránku RZ BBSK.
Čo sa nám nepodarilo zabezpečiť, bolo naplánované školenie hospodárov a pokladníkov ZO, čo súvisí aj s pretrvávaním nejasností okolo výkladu smernice o hospodárení a neustále sa meniacich predpisoch. Už máme aj vybratého školiteľa, praktického ekonóma z nášho kraja, no chýba nám vypracovanie jednotnej línie resp. prezentácie pre tento účel. Samozrejme myslíme na to a bude to úloha pre budúce obdobie. Taktiež sme nezrealizovali kurz chovu včelích matiek pre zaneprázdnenosť školiteľa p. ing. Kopernického, táto úloha sa prenáša do budúceho roku. V budúcom roku nás čaká rok volebný, preto nuž teraz uvažujme a pripravujme sa v ZO na dobré zvládnutie týchto úloh.
V závere správy vám chcem poželať úspešný včelársky rok, veľa síl a elánu pri práci so včielkami.

V Banskej Bystrici, 26.6. 2015 Výbor SZV RZ BBSK

Plán hlavných úloh pre rok 2015:

Uskutočniť štyri prednášky pre funkcionárov a delegátov ZO SZV BBSK.
Uskutočniť školenie hospodárov a funkcionárov ZO SZV.
Zrealizovať exkurziu na výstavu do Székesfeherváru, resp. Srbska, na farmu J. Kolomého.
Uskutočniť kurz chovu včelích matiek.
Koordinovať prípravu a realizáciu kurzu AUVL.
Podieľať sa na príprave a realizácii Celonárodnej včelárskej výstavy v Banskej Bystrici.
Iniciovať pracovné stretnutie s poslancami NR SR za účelom presadenia sa v poradných orgánoch ministra poľnohospodárstva, resp. výboru NR pre poľnohospodárstvo.
Podieľať sa aktívne pri prezentácii kraja a Slovenska pri usporiadaní medzinárodného stretnutia včelárskej mládeže IMYB 2015.
Poskytovať odbornú a poradenskú činnosť pre ZO SZV BBSK a jej členov.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
18. 12. 2015 – prednáška Právne predpisy súvisiac so včelárstvom
27.2. 2016 – prednáška Včelie produkty, ich spracovanie a senzorické hodnotenie
5. 3. 2016 – prednáška Technológia včelárenia
30.7. 2016 – prednáška Ekonomicky orientovaný chov včiel
21.5. 2016 – kurz Chov včelích matiek

Uznesenie z aktívu delegátov a funkcionárov SZV RZ BBSK

Zhromaždenie delegátov a funkcionárov

I. Berie na vedomie :
a) Správu výboru RZ SZV BBSK o vyhodnotení VČS 2015, činnosti RZ a plnení hlavných úloh za rok 2014
b) Správu KRK RZ SZV.
II. Schvaľuje:
a) Plán hlavných úloh na rok 2015.
b) Návrh rozpočtu na rok 2015.
c) Mandátovú komisiu v zložení:Jozef Pač, Ľubomír Krátky, Ing. Teodor Kolodej
d) Návrhovú komisiu v zložení:Ing. Stanislav Mlynarčík, Juraj Vajda,
Ing.Blažej Zubáč
e) Overovateľov zápisnice: Miroslav Snopko, Ing Dušan Holík.
III. Ukladá:
a) Uskutočniť tri prednášky pre delegátov a funkcionárov ZO SZV BBSK.
b) Uskutočniť exkurziu na výstavu do Szekesféhérvaru, resp. Srbska.
c) Uskutočniť exkurziu na farmu J. Kolomého v auguste 2015
d) Uskutočniť školenie hospodárov a funkcionárov ZO SZV BBSK.

Exkurzia J. Kolomý 1.8.2015, poplatok

Zápisné na exkurziu J.Kolomého, 1.8. 2015 vo výške 10 € za účastníka uhraďte na č.ú.:4014989380/7500 (ČSOB), IBAN:SK297500 0000 004014989380, do 15.7.2015.Kto nezaplatí do tohoto termínu, bude vyškrtnutý zo zoznamu. Pokiaľ platíte z účtu, do VS píšte číslo organizácie, pokiaľ platíte poštovou poukážkou, do oznamu pre prijímateľa vpíšte mená účastníkov. JP

Zápisné na exkurziu J.Kolomého, 1.8. 2015 vo výške 10 € za účastníka uhraďte na č.ú.:4014989380/7500 (ČSOB), IBAN:SK297500 0000 004014989380, do 15.7.2015.Kto nezaplatí do tohoto termínu, bude vyškrtnutý zo zoznamu. Pokiaľ platíte z účtu, do VS píšte číslo organizácie, pokiaľ platíte poštovou poukážkou, do oznamu pre prijímateľa vpíšte mená účastníkov. JP

Prihlásení na exkurziu J.Kolomý 1.8.2015

Vážení priatelia, skontrolujte si, či ste po prihlásení a úhrade poplatku v zozname. Tam kde sú otázniky prosíme ihned nahlásiť mená, ináč budú miesta zrušené. EXKURZIA Ján KOLOMÝ 1.8. 2015, ČR 1.-František Frgelec 2 matky ZO Polomka 2m 2.-Peter Frgelec ZO Polomka 3.-Pavel Hruška 2 matky ZO Polomka 2m 4.-Anna Hrušková ZO Polomka 5.Ing Pavol Chromík Žarnovica 6.Ing. Marán Ditte Nová Baňa 7.

Vážení priatelia, skontrolujte si, či ste po prihlásení a úhrade poplatku v zozname. Tam kde sú otázniky prosíme ihned nahlásiť mená, ináč budú miesta zrušené. EXKURZIA Ján KOLOMÝ 1.8. 2015, ČR 1.-František Frgelec 2 matky ZO Polomka 2m 2.-Peter Frgelec ZO Polomka 3.-Pavel Hruška 2 matky ZO Polomka 2m 4.-Anna Hrušková ZO Polomka 5.Ing Pavol Chromík Žarnovica 6.Ing. Marán Ditte Nová Baňa 7. Jozef Mihál Nová Baňa 8. MUDr. Anton Naništa N.Baňa 9. Ing. Eva Kontšeková Hriňová 5 m 10. Ing.Štefan Urdvardy Hriňová, 11.Jozef Marcinek Hriňová  12. Ján Marcinek Hriňová 13. Ján Debnár  Hriňová 14. Bacúšan Ivan Brezno 15. Libič Ladislav Brezno 16. Radoslav Bajus Polomka 5 m 17. Dr. Ján Repka BB 18. Martin Piovarči BB 19. Jozef Lupták Krupina 20. Peter Dobrocký Krupina 21. Michal Nôta  Krupina 22.Ing. Daniel Švantner Brezno 3 matky 23. Mgr. Mariana Švantnerová Brezno 24. Rado Beňovič Žiar n.Hr. 25. Frantisek Rudik – ZO SZV Ocova 26. Ing. Ivan Kolaj Brezno 1 matka 27.  Ladislav Holý  Nová Baňa, 28.Jozef Dekýš ZH, Bzenica29.Peter Hanúska   Brezno 30. Pavol Kučerák Brezno (Žemberovce 5 matiek Ing. Nagy 5 matiek) 31. Jana Kortánová Brezno 32. Václav Kortán Ing. Brezno 33. Juraj Vajda Nová Baňa 5 matiek 34. Alena Matúšková, ZO SZV Vígľaš 35. Ján Matúška, ZO SZV Detva, 0903 540 271 36.Peter Reguli ZH Vyhne 37.  Dušan Sitár ZH Žarnovica    38. Milan Olšiak Fiľakovo 39. Viktória Benčíková Fiľakovo 40.Dušan Lipták Fiľakovo 41 Ing.Dušan Holík   Poniky Huta 42. Patrik Kobela Fiľakovo 2 kusy. 43. Eva Kováčová Mgr. VK 2 ks 44.Robert Kobela Filakovo 45. Mgr.Ján Píš  46. Jaroslav Kyzek Poltár 47.Pavel Oravec Poltár 48.Eva Piovarčiová  49. Peter Beňo Žiar n.Hr.    

Krajská konferencia SZV RZ BBSK 26.6. 2015 o 15.00 hod. v BB

P O Z V Á N K A Vážení delegáti, funkcionári ZO SZV RZ BBSK, pozývame Vás na krajský aktív s prednáškou, ktorý sa uskutoční dňa 26. júna (piatok) 2015, o 15.00 hod. v jedálni SOŠ v Banskej Bystrici – Sásovej, Pod Bánošom 80 Program: 1. Prezentácia, otvorenie, privítanie hostí. 2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 3. Hodnotiaca správa záverov VČS ZO SZV za rok 2014. Plán činnosti na rok 2015. 4. Správa o hospodárení v roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. 5. Správa kontrolnej a revíznej komisie RZ SZV. 6.

P O Z V Á N K A Vážení delegáti, funkcionári ZO SZV RZ BBSK, pozývame Vás na krajský aktív s prednáškou, ktorý sa uskutoční dňa 26. júna (piatok) 2015, o 15.00 hod. v jedálni SOŠ v Banskej Bystrici – Sásovej, Pod Bánošom 80 Program: 1. Prezentácia, otvorenie, privítanie hostí. 2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 3. Hodnotiaca správa záverov VČS ZO SZV za rok 2014. Plán činnosti na rok 2015. 4. Správa o hospodárení v roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. 5. Správa kontrolnej a revíznej komisie RZ SZV. 6. Prezentácia a praktické ukážky použitia nových liečiv na báze flumethrinu, aplikátorov na fumigáciu proti varroa destruktor, prevzatie liečiva a aplikátora pre každú organizáciu v kraji. 7. Diskusia(vystúpenie hostí) 8. Návrh na uznesenie. 9. Záver. Počas programu bude podaný obed a ZO dostanú po jednej varroa lampe a liečive na báze flumethrinu. Všetky pôžitky sú podmienené uhradením členského príspevku na RZ – nutné preukázať pri prezentácii. Preto prosíme ZO, nahlásiť záväznú účasť jedného funkcionára-delegáta do 20.6.2015, do 12.00 hod. na adresu: jan.pis10@gmail.com, alebo 0904 401600. Príďte s návrhmi zo ZO, ktoré by prospeli k vzdelanostnej úrovne včelárov (exkurzie, prednášky, kurzy, iné). Tešíme sa na vašu aktívnu účasť. (MHD – hlavná stanica č. 28, mesto č. 26) Výbor SZV RZ BBSK

Odborná exkurzia na včeliu farmu Jána Kolomého v ČR 1.8. 2015

Priatelia včelári z RZ BBSK,

Priatelia včelári z RZ BBSK,

oznamujeme vám, že plánovaná exkuzia na včeliu farmu p. Kolomého v ČR je dohodnutá na 1.8. 2015 – sobota. Plánovaná trasa: Nová Baňa, Žiar nad Hronom, Zvolen, BB, Žilina, Bruntál. Z jednej ZO je možné prihlásiť zatiaľ maximálne 5 účastníkov. Po naplnení autobusu sa prihlasovanie stopne.Účastnícky poplatok bude 10 € na osobu. Zatiaľ sa len prihlasujte, termín zaslania poplatku určíme dodatočne. Pri nahlasovaní pripíšte či máte záujem aj o kúpu včelích matiek a v akom počte, aby sme to mohli včas p. Kolomém nahlásiť, aby tieto pripravil.

Informácie na tel.č. 0904 401600, alebo jan.pis10@gmail.com

Zoznam prihlásených do Maďarska Szekesféhérvár 28.2.2015

EXKURZIA Szekeszféhérvár 28.2. 2014
MENO: ZO SZV: ZASTÁVKA:
1. Ing.Dušan Holík Poniky Huta BB
2. Ondrej Selecký –II- BB
3. Ing. Anna Selecká -II- BB
4. MUDr.Anton Naništa Nová Baňa NB

EXKURZIA Szekeszféhérvár 28.2. 2014
MENO: ZO SZV: ZASTÁVKA:
1. Ing.Dušan Holík Poniky Huta BB
2. Ondrej Selecký –II- BB
3. Ing. Anna Selecká -II- BB
4. MUDr.Anton Naništa Nová Baňa NB
5. Bc. Martin Paulov -II- NB
6. PHDr.Ján Repka Banská Bystrica BB
7. Ján Ondrejkov ZV
8. Jozef Dekýš Hliník n.Hr. HnH
9. Jozef Hudec Prestavlky -II- HnH
10. Jozef Beňo Prochot -II- HnH
11. Ing.Ladislav Ďurči -II- HnH
12. Ľudovít Glaezgo -II- HnH
13. Jozef Ďurica -II- HnH
14. Ivan Ragač Modrý Kameň ZV
15. Ing. Hubert Bartoš -II- ZV
16. Miroslav Petrovič, tel.0905 613022 –II— BB
17. Jozef Šály Nová Baňa NB
18. Fodor Banská Bystrica BB
19. Peter Majer BB
20. Daniel Mišáni BB
21. Machalík Pavel 8207 ZV
22. .Machalík Jaroslav 8208 ZV
23. Pavlík Ján 8227 ZV
24. Beňo Milan 8216 ZV
25. Beňo Pavel 15051 ZV
26. Uhliar Branislav 19276 ZV
27. Orság Jozef 859 ZV
28. Buzák Ján 21355 ZV
29. Tuček Ján r.č. 8186 ZV
30. Ďurian Branislav 15050 ZV
31. Hupian Marian 7924 ZV
32. Ing Štefan Udvardy Hriňová ZV
33. Štefan Nota -II- ZV
34. Ján Malata -II -ZV
35. Miloš Stupár -II- ZV
36. Ján Debnár -II- ZV
37. Borivoj Melicherčík ZV
38. Borivoj Melicherčík ml. ZV
39. Jozef Mihál Nová Baňa NB
40. Ing. František Luky -II- NB
41. Martin Krištof -II- NB
42. Eva Tauchmanová -II- NB
43. Ing. Stanislav Mlynarčík Banská Štiavnica HnH
44. Ján Patsch HnH
45. Milan Kašiar HnH
46. Július Páleník HnH
47. Jan Bucholcer , Sliac, Letna 7, č.t. 0903 702 767 ZV
48. Marian Mikulas , Dobra Niva ZV
49. Slov Ľupča BB
50. Slov Ľupča BB
51. Slov. Ľupča BB
52. Slov. Ľupča BB
Zastávky:
Banská Bystrica SOŠ 4.00 hod. 12 ľudí
Zvolen LIDL 4.20 hod. 23 ľudí
Hl.nad Hronom AS 4.40 hod. 8 ľudí
Bzenica AS 4.45 hod. 2 ľudia
Nová Baňa Benz. Slovnaft 5.00 hod. 6 ľudí
Hr. Beňadik Kúria 5.10 hod. 1 človek

Zoznam prihlásených do Maďarska Szekesféhérvár 28.2.2015

EXKURZIA Szekeszféhérvár 28.2. 2014
MENO: ZO SZV: ZASTÁVKA:
1. Ing.Dušan Holík Poniky Huta BB
2. Ondrej Selecký –II- BB
3. Ing. Anna Selecká -II- BB
4. MUDr.Anton Naništa Nová Baňa NB

EXKURZIA Szekeszféhérvár 28.2. 2014
MENO: ZO SZV: ZASTÁVKA:
1. Ing.Dušan Holík Poniky Huta BB
2. Ondrej Selecký –II- BB
3. Ing. Anna Selecká -II- BB
4. MUDr.Anton Naništa Nová Baňa NB
5. Bc. Martin Paulov -II- NB
6. PHDr.Ján Repka Banská Bystrica BB
7. Ján Ondrejkov ZV
8. Jozef Dekýš Hliník n.Hr. HnH
9. Jozef Hudec Prestavlky -II- HnH
10. Jozef Beňo Prochot -II- HnH
11. Ing.Ladislav Ďurči -II- HnH
12. Ľudovít Glaezgo -II- HnH
13. Jozef Ďurica -II- HnH
14. Ivan Ragač Modrý Kameň ZV
15. Ing. Hubert Bartoš -II- ZV
16. Miroslav Petrovič, tel.0905 613022 –II— BB
17. Jozef Šály Nová Baňa NB
18. Fodor Banská Bystrica BB
19. Peter Majer BB
20. Daniel Mišáni BB
21. Machalík Pavel 8207 ZV
22. .Machalík Jaroslav 8208 ZV
23. Pavlík Ján 8227 ZV
24. Beňo Milan 8216 ZV
25. Beňo Pavel 15051 ZV
26. Uhliar Branislav 19276 ZV
27. Orság Jozef 859 ZV
28. Buzák Ján 21355 ZV
29. Tuček Ján r.č. 8186 ZV
30. Ďurian Branislav 15050 ZV
31. Hupian Marian 7924 ZV
32. Ing Štefan Udvardy Hriňová ZV
33. Štefan Nota -II- ZV
34. Ján Malata -II -ZV
35. Miloš Stupár -II- ZV
36. Ján Debnár -II- ZV
37. Borivoj Melicherčík ZV
38. Borivoj Melicherčík ml. ZV
39. Jozef Mihál Nová Baňa NB
40. Ing. František Luky -II- NB
41. Martin Krištof -II- NB
42. Eva Tauchmanová -II- NB
43. Ing. Stanislav Mlynarčík Banská Štiavnica HnH
44. Ján Patsch HnH
45. Milan Kašiar HnH
46. Július Páleník HnH
47. Jan Bucholcer , Sliac, Letna 7, č.t. 0903 702 767 ZV
48. Marian Mikulas , Dobra Niva ZV
49. Slov Ľupča BB
50. Slov Ľupča BB
51. Slov. Ľupča BB
52. Slov. Ľupča BB
Zastávky:
Banská Bystrica SOŠ 4.00 hod. 12 ľudí
Zvolen LIDL 4.20 hod. 23 ľudí
Hl.nad Hronom AS 4.40 hod. 8 ľudí
Bzenica AS 4.45 hod. 2 ľudia
Nová Baňa Benz. Slovnaft 5.00 hod. 6 ľudí
Hr. Beňadik Kúria 5.10 hod. 1 človek

Zastávky a časy odchodu autobusu do Szekesféherváru 28.2.2015

Zastávky autobusu a časy odchodu do Maďarska:

1. SOŠ Pod Bánošom  BB                4.00 hod.

2. Zvoklen AS-Lidl                            4.25 hod.

3. Hliník nad Hronom  Aut.zast.      4.45 hod.

Zastávky autobusu a časy odchodu do Maďarska:

1. SOŠ Pod Bánošom  BB                4.00 hod.

2. Zvoklen AS-Lidl                            4.25 hod.

3. Hliník nad Hronom  Aut.zast.      4.45 hod.

4. Bzenica                                         4.50 hod.

4. Nová Baňa   Benzinol                   5.00 hod.

5. Szekesféhérvár                            8.30-9.00 hod.

Príďte radšej 10 minút pred odchodom, ak by mal autobus časový náskok. Vstupné na výstavu sa neplatí.

Niektorí predajcovia berú aj eurá, ale väčšinou forinty, je možné zameniť aj neďaleko výstaviska.

Výbor SZV RZ BBSK