Seminár a aktív funkcionárov ZO SZV RZ BBSK 25.2. 2012 o 10.00 hod v BB

 

 

 

    R e g i o n á l n a   z l o ž k a      S Z V      B a n s k á   B y s t r i c a   

 

 

                                               P O Z V Á N K A

 

     Vážený pán delegát, predseda , tajomník, ZO SZV BBSK,

 

pozývame Vás na aktív a seminár: „ Nové smery vo včelárstve“

                            „Štandardy a aplikácia nových liečiv pri    liečení klieštikovitosti“

                          Dňa:  25.2. 2012      10.00 hod.

V Strednej odbornej  škole

Banská Bystrica – Sásová, Pod Bánošom 80 (autobus č.28 zo žel. Stanice).

     Počas seminára budú prerokované organizačné otázky organizovania podujatí v BBSK v roku 2012, konania výročných členských schôdzí a príprava

X. VZ  SZV.

PROGRAM: 1. Otvorenie.

                     2. Schválenie programu.

                    3. Správa o činnosti, stave včelstiev,členov, zdravotnej situácii, databáza  uznaných liečiv-súvislosti(prezentácia k liečivám na báze thymolu a kys. šťavelovej), publikácie vydané SZV.

                    4. Plán činností a podujatí na rok 2012, schválenie.

                    5. Čerpanie dotácií na rozvoj včelárstva.

                    6.Vývoj v odbyte medu, jeho kvalita.

                    7.Vzdelávanie včelárov, priebeh VČS.

                    8.Príprava X.VZ SZV na november 2012, legislatívne zmeny, stanovy.

                    9. Záujem o spoločnú objednávku cukru, sirupu.

                  10. SEMINÁR.

                  12. Diskusia, rôzne, uznesenie, záver.

Pozvaní sú zástupcovia firmy vyrábajúcej liečivá na báze thymolu,

pán predseda Gál, a zástupca BBSK. Účastníci obdržia výukové DVD.

Počas programu bude pre prihlásených účastníkov podaný obed.

     Predpokladaný čas ukončenia 15.00 hod.

 

PS: Svoju záväznú účasť nahláste do 15.2.2012, kvôli zaisteniu obedov a DVD. Pokiaľ sa do tohto termínu nenahlásite, nebude Vám poskytnutý obed.

 Vaša účasť je žiadúca.

 PS:  Mgr.Ján Píš má nové telefónne číslo, prosím zmeniť si ho v zozname

                                         0904  401600

 

 

 

 

Návratka

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

               Meno, Priezvisko………………………………………………………….. zúčastním sa aktívu  so seminárom

 

Podčiarknuť:       ÁNO      NIE   

 

zaslať na: jan.pis10@gmail.com

 

 

 

V Banskej Bystrici,  7.2.  2012.                                                      Výbor SZV RZ BBSK

                                                                                                   

Predám kočovný voz – 0903 527 681

Predám kočovný voz na 32  úľov, s TP a SPZ, plne pojazdný. Má manipulačnú miestnosť. V priestore pre včelstvá zdvíhacia strecha na ručnú hydrauliku. Max. rýchlosť 80 km/hod. pri ťahaní. Má vzduchové brzdy, odkladací priestor, váhu, svetlá a SPZ, všetko odnímateľné. Okr. Žarnovica. Cena 2 700 €.

Kontakt a informácie na tel.č.: 0903 527 681

Predám kočovný voz na 32  úľov, s TP a SPZ, plne pojazdný. Má manipulačnú miestnosť. V priestore pre včelstvá zdvíhacia strecha na ručnú hydrauliku. Max. rýchlosť 80 km/hod. pri ťahaní. Má vzduchové brzdy, odkladací priestor, váhu, svetlá a SPZ, všetko odnímateľné. Okr. Žarnovica. Cena 2 700 €.

Kontakt a informácie na tel.č.: 0903 527 681

Ponuka liesky veľkoplodej.

     Ponúkame pre včelárov na jesennú a jarnú výsadbu väčšie množstvo liesky veľkoplodej „Vebova Lombardská Halská“. Cena dohodou, podľa odobratého množstva. Miesto odberu: Nová Baňa. Informácie na: tel.čísle: 045/6850336

     Ponúkame pre včelárov na jesennú a jarnú výsadbu väčšie množstvo liesky veľkoplodej „Vebova Lombardská Halská“. Cena dohodou, podľa odobratého množstva. Miesto odberu: Nová Baňa. Informácie na: tel.čísle: 045/6850336

Kurz obsluhy prístroja VAT 1 v Banskej Bystrici 19.11. 2011

      SZV RZ Banská Bystrica uporiada dňa 19. 11. 2011(sobota), v SOŠ v Banskej Bystrici, Pod Bánošom 80, KURZ OBSLUHY AEROSL.PRÍSTROJA VAT 1. Prezentácia od 7.30 hod. Lektorom bude Ing. Ján Haščík. Kurz trvá  osem hodín. Možnosť objednania obeda (2,50€).

Informácie na tel.č. 0904 334 771; jan.pis10@gmail.com

      SZV RZ Banská Bystrica uporiada dňa 19. 11. 2011(sobota), v SOŠ v Banskej Bystrici, Pod Bánošom 80, KURZ OBSLUHY AEROSL.PRÍSTROJA VAT 1. Prezentácia od 7.30 hod. Lektorom bude Ing. Ján Haščík. Kurz trvá  osem hodín. Možnosť objednania obeda (2,50€).

Informácie na tel.č. 0904 334 771; jan.pis10@gmail.com

Včelárska nedeľa v Detve – 2. 10. 2011

     V dňoch 1. až 2. 10. 2011 sa uskutočnil v Detve tradičný Michalský jarmok, počas ktorého  včelári z Detvy a okolia uskutočnili Včelársku nedeľu s prezentáciou, predvádzaním a ochutnávkou včelích produktov počas včelárskej nedele, pre nielen svojich členov , ale aj širokú včelársku verejnosť. Slávnostnej členskej schôdze sa zúčastnila zástupkyňa RVPS vo Zvolene, MVDr. A. Ditrichová, člen ÚKRK a predseda RK pri SZV RZ BBSK, Ing. J. Michalík, predseda SZV RZ BBSK Mgr. J. Píš, primátor Detvy a funkcionári susedných organizácií.

     V dňoch 1. až 2. 10. 2011 sa uskutočnil v Detve tradičný Michalský jarmok, počas ktorého  včelári z Detvy a okolia uskutočnili Včelársku nedeľu s prezentáciou, predvádzaním a ochutnávkou včelích produktov počas včelárskej nedele, pre nielen svojich členov , ale aj širokú včelársku verejnosť. Slávnostnej členskej schôdze sa zúčastnila zástupkyňa RVPS vo Zvolene, MVDr. A. Ditrichová, člen ÚKRK a predseda RK pri SZV RZ BBSK, Ing. J. Michalík, predseda SZV RZ BBSK Mgr. J. Píš, primátor Detvy a funkcionári susedných organizácií. Prítomných privítal a vo svojej správe zhodnotil tento produkčný rok predseda ZO SZV Detva. Osobitne poďakoval vo svojom vystúpení sponzorom a zvlášť primátorovi Detvy. Detviansky jarmok žil včelármi, ale aj včielkami, pretože bol krásny slnečný deň a pri ochutnávke medu nechýbali ani obletujúce včielky.Včelárska nedeľa sa vydarila, spoločenský program pokračoval pri živej hudbe.

Včelárska nedeľa v Dobrej Nive – 7. augusta 2011

     Dňa 7. augusta 2011 sa uskutočnila Včelárska nedeľa v ZO SZV Dobrá Niva, za dobrej a aktívnej účasti svojich členov, v krásnom prírodnom prostredí areálu motorestu Salaš, v Dobrej Nive. V rámci programu si prítomní vypočuli prednášku Ošetrovanie včelstiev počas roka v podaní Mgr. Jána Píša, ktorý sa v prednáške dotkol a vyzdvihol  aj poznávanie a aplikovanie nových smerov vo včelárstve. Prítomní si z rúk funkcionárov slávnostne prevzali nové členské preukazy.

     Dňa 7. augusta 2011 sa uskutočnila Včelárska nedeľa v ZO SZV Dobrá Niva, za dobrej a aktívnej účasti svojich členov, v krásnom prírodnom prostredí areálu motorestu Salaš, v Dobrej Nive. V rámci programu si prítomní vypočuli prednášku Ošetrovanie včelstiev počas roka v podaní Mgr. Jána Píša, ktorý sa v prednáške dotkol a vyzdvihol  aj poznávanie a aplikovanie nových smerov vo včelárstve. Prítomní si z rúk funkcionárov slávnostne prevzali nové členské preukazy. Účastníci sa živo zaujímali nielen o dianie vo zväze, ale aj o najnovšie trendy v chove včiel. Včelárska nedeľa nemala len slávnostný, ale aj výsostne pracovný charakter, čomu nasvedčujú aj priložené fotografie.

V Ý Z V A k zaslaniu zápisníc a uznesení z Výročných ČS ZO SZV z roku 2011

Vážení priatelia predsedovia a tajomníci ZO SZV BBSK,

prosíme Vás, aby ste obratom zaslali zápisnice a uznesenia z Výročných ČS Vašich ZO SZV z roku 2011

na adresu sekretariátu: sekretariat@vcelari.sk a na:  jan.pis10@gmail.com.

Ďakujeme.

Doteraz neposlali ZÁPISNICE  ani UZNESENIA tieto naše základné organizácie SZV:

 

Vážení priatelia predsedovia a tajomníci ZO SZV BBSK,

prosíme Vás, aby ste obratom zaslali zápisnice a uznesenia z Výročných ČS Vašich ZO SZV z roku 2011

na adresu sekretariátu: sekretariat@vcelari.sk a na:  jan.pis10@gmail.com.

Ďakujeme.

Doteraz neposlali ZÁPISNICE  ani UZNESENIA tieto naše základné organizácie SZV:

 

BANSKÁ BYSTRICA                                               HONTIANSKE TESARE

BB – KREMNIČKA                                                  HORNY TISOVNIK

BANSKÁ ŠTIAVNICA                                             HRIŃOVA

BREZNO                                                              HRUŚOV

ĆEBOVCE                                                            JELŚAVA

DOBRA NIVA                                                        JESENSKE

DOLNA STREHOVA                                               KOKAVA NAD RIMAVICOU

FIĹAKOVO                                                           KREMNICA

NHÚŚTA                                                              MODR Y KAMEŃ

MYTNA                                                                POLOMKA

PONIKY HUTA                                                     PRIBELCE

TORNAĹA                                                            VINICA NAD IPĹOM

ZVOLEN

KURZ ASISTENTOV ŠVPS v Banskej Bystrici 26.3. až 27.3. 2011 – PROGRAM

      Názov programu: „Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na 

                                     roky 2010/2011 až 2012/2013“

 

                 Opatrenie: A.Technická pomoc včelárom a členom včelárskych združení

 

                   Kapitola: 3.Vzdelávanie asistentov úradného veterinárneho lekára

 

 

  Dátum

 

Orientačný

čas

 

 

Témy prednášok

 

Lektor

 

Počet prednášaných hodín

  26.03.

  2011

8,00-9,30

Anatómia a fyziológia včely medonosnej

 

Ing. Róbert Chlebo, PhD.

SPU Nitra

2

teória, prakt.

 

 sobota

9,45-10,30

Choroby včelieho plodu –

 klinické príznaky

 

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

UVL Košice

1

teória

 

10,30-11,15

Choroby včelieho plodu –   patolog.-anatom.zmeny

 

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

UVL Košice

1

teória

 

11,15-12,00

 

 

Choroby dospelých včiel –

klinické príznaky

 

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

UVL Košice

1

teória

 

12,00-13,00

Obedňajšia prestávka

 

 

 

13,00-13,45

Choroby dospelých včiel –

patolog.-anatom.zmeny

 

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

UVL Košice

1

teória

 

13,45-14,30

Včelárska veterinárna legislatíva, aktuálna zdravotná situácia

 

MVDr. Erika Papierniková

ŠVPS Bratislava

1

teória

 

14,45-15,30

Výkon funkcie asistenta úradného veterinárneho lekára

 

MVDr. Erika Papierniková

ŠVPS Bratislava

1

prakt.

 

15,30-17,00

Zdravotné poslanie plemenných chovov

 

Ing. Ján Kopernický, CSc.

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

2

teória, prakt.

  27.03.

  2011

8,00-9,30

Prípravky na ochranu rastlín. Intoxikácia a otravy, odhad škody.

RNDr. Tatiana Čermáková

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

2

teória

 

 

 nedeľa

9,45-10,30

Centrálny register

 

 

RNDr. Tatiana Čermáková

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

10,30-11,15

Choroby včelieho plodu – stanovenie diagnózy, odber vzoriek na laborat.vyšetrenia

MVDr. Martin Staroň

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

11,15-12,00

Choroby včelieho plodu – liečba a prevencia

 

MVDr. Martin Staroň

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

12,00-13,00

Obedňajšia prestávka

 

 

 

13,00-13,45

Choroby dospelých včiel –  stanovenie diagnózy, odber vzoriek na laborat.vyšetrenia

MVDr. Martin Staroň

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

13,45-14,30

Choroby dospelých včiel -liečba a prevencia

 

MVDr. Martin Staroň

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

prakt.

 

14,45-15,30

Hygiena a dezinfekcia vo včelárstve

 

Ing. Ján Kopernický, CSc.

Ústav včelárstva Lipt.Hrádok

1

teória

 

15,30-17,00

Preverenie spôsobilosti absolventov z teoretických vedomostí a klinickej diagnostiky

 

Komisia lektorov

2

prakt.

 

 

 

 

 

 

LEKTORSKÁ DOKUMENTÁCIA

 

 

    26.03. 2011

Lektor

Téma

Počet hodín

Zástupca ŠVPS Bratislava

MVDr. Erika Papierniková

Výklad Zákona 39/2007 a včelárska zdravotná legislatíva.

 

1 hod.

Zástupca ŠVPS Bratislava

MVDr. Erika Papierniková

Spolupráca RVPS s asistentmi úradného veterinárneho lekára

Zdravotná situácia včelstiev  v  regióne, organizácia prehliadok  a liečenia

1 hod.

 

 

 

 

 

KURZ ASISTENTOV ŠVPS v Banskej Bystrici 26.3. až 27.3. 2011 – POZVÁNKA

Ústav Včelárstva Liptovský Hrádok

                           Gašperíkova 599, 033 80  Liptovský Hrádok, SLOVENSKO

tel. 044 5221 141, tel./ fax 044 5222 120

e-mail: vcela@imafex.sk

­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________________                                                                                                                               

                                                                                  Číslo POA: 2880/2009/118/10                      

 

Lektori vzdelávania

 

Základné organizácie Slovenského zväzu včelárov

 

KVPS a RVPS Banská Bystrica

 

 

P O Z V Á N K A

 

      Dňa 26. – 27.03.2011 organizuje CVŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok vzdelávací kurz

 

Asistenti úradných veterinárnych lekárov        

 

ktorý sa uskutoční v Strednej odbornej škole so sídlom Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici.

 

       Podujatie je organizované v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava a bude financované z  Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského  včelárstva na roky 2010/2011 až  2012/2013,  Opatrenie: A.Technická pomoc včelárom a členom včelárskych združení, kapitola 3. Vzdelávanie asistentov úradného veterinárneho lekára.

       Školenie je organizované výhradne pre tých včelárov AUVL, ktorým pred jarnými prehliadkami včelstiev na rok 2011 skončila platnosť Osvedčení o dosiahnutom vzdelaní (diplomov) a tým nemajú možnosť robiť tieto prehliadky na základe poverenia príslušnej RVPS v súvislosti s hlásením počtov včelstiev do Centrálneho registra.

       Absolventi tohto školenia dostanú po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou v zmysle akreditácie MŠ SR.

       Žiadame všetkých lektorov, aby pri prezentácii predložili svoju lektorskú dokumentáciu,  t. j. tematickú náplň a jej rozsah, ktorú budú prednášať.

       Lektori školenia majú náklady za cestovné, stravu a  prípadné ubytovanie zabezpečené z finančných prostriedkov Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva. Účastníci školenia si cestovné, stravu a ubytovanie zabezpečujú na vlastné náklady.

       Školenie začína každý deň o 8,00 hod. podľa programu podujatia, ktorý je prílohou tejto pozvánky.

 

V Liptovskom Hrádku, dňa 02.03. 2011

 

                                                                                           Ing. Ján Kopernický, CSc.

                                                                                           riaditeľ Ústavu včelárstva